Národná rada SR dnes schválila novelu zákona o štátnej službe, ktorá posilňuje princípy transparentnosti, odpolitizovania, profesionality a etického výkonu povolania štátnych úradníkov.

„Ide nám o posilnenie odbornosti a zabezpečenie transparentného výberu štátnych zamestnancov. V súčasnosti to totiž nie je možné. Vo funkciách sú často neodvolateľní a ‚zabetónovaní‘ politickí nominanti, ktorí sa tam dostali za vlády Smeru, SNS a Mostu-Híd. Naším cieľom je obsadiť tieto pozície riadnymi výberovými konaniami, lenže ešte predtým ich musíme uvoľniť tak, ako to máme deklarované v programovom vyhlásení vlády,” vysvetlil poslanec hnutia a predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský. Zároveň uviedol príklady z praxe, kedy štátni úradníci, inštalovaní do funkcií za vlád Smeru, namiesto ochrany verejného záujmu často porušujú platné zákony, či konajú vyslovene amorálne.

„Jediná vec, ktorá občana zaujíma je, či mu vie úradník fundovane poradiť a pomôcť. V praxi vznikla potreba posilnenia odbornosti, keďže mnohí dlhoroční politickí nominanti dosahujú neuspokojivé pracovné výsledky. Ak si však niekto myslí, že sa tu bude plošne prepúšťať zo zamestnania, tak to naozaj nie je pravda,” dodáva poslankyňa Jana Majorová Garstková.

Parlament tiež schválil doplňujúci návrh poslanca Lukáša Kyselicu, ktorým sa posilňuje personálna právomoc ministra vnútra pri nadriadených funkcionároch v policajnom zbore. „Ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu,” uvádza sa v návrhu. L. Kyselica zdôraznil, že aj tento návrh reaguje na viaceré vzniknuté problémy v praxi. „Návrh je vyústením debaty s odbornou verejnosťou. Vypočuli sme aj mnohých policajtov, ktorí sú často frustrovaní z pomerov na krajských a okresných riaditeľstvách. Dávame šancu kvalitným a poctivým policajtom v kariérnom raste, rušíme uzavretosť a nepružnosť na riadiacich úrovniach policajného zboru,” povedal.

V súvislosti so zákonom o štátnej službe avizoval predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák aj širokú a zásadnú reformu. „Zvažujeme aj prepracovanie celého systému zodpovednosti štátnych zamestnancov, aj ďalšie opatrenia, ktoré sa budú týkať vzdelávania, odbornej prípravy tak, aby sme mali v štátnej správe talentovaných ľudí a ľudí, ktorí vedia aj manažovať ostatných,” doplnil.

Na ďalšiu schôdzu Národnej rady súčasne poslanci predložili novelizáciu spôsobu výberu policajného prezidenta a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa vysvetlil, že novela je logickým vyústením situácie. „Je nutné a potrebné, aby minister vnútra mal aj posilnené personálne možnosti v prípade zlyhávania vedúcich funkcionárov, a tým pádom aj zásadnejší dosah na dianie v policajnom zbore. Ak sa nejaká toxická strana v minulosti rozhodla zneužívať políciu, nezabránil tomu ani komplikovaný spôsob výberu policajných funkcionárov, o čom vypovedá aj nedávne odsúdenie exšéfa ÚIS A. Szabóa za korupciu. Proti akýmkoľvek nebezpečným nomináciám naše hnutie vždy dôrazne bojovalo a bude tak robiť aj v budúcnosti. My chceme na vedúcich funkciách čestných a profesionálnych policajtov, za ktorých bude niesť plnú politickú zodpovednosť minister vnútra,” uzavrel Krúpa.