Rímsky biskup a pápež František postupne navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Osobitne pútnické miesto Šaštín bude veľkou príležitosťou pre všetkých, aby sa stretli so Sv. Otcom.
František nezabúda na mladých ani na marginalizované komunity, aj preto sú osobitné stretnutia venované v Košiciach práve im. Sám som sa takéhoto stretnutia s mladými v minulosti zúčastnil v Kolíne nad Rýnom v Nemecku ešte s predchádzajúcim pápežom a bol to pre mňa veľmi pekný zážitok.
Parlament pri príležitosti návštevy sv. Otca bude prerokovávať návrhy zákonov týkajúce sa ochrany života a pomoci tehotným ženám (iniciatíva poslancov hnutia OĽANO) a vláda pri tejto príležitosti vymenovala moju kolegyňu poslankyňu Annu Záborsku za splnomocnenkyňu pre ochranu slobody vierovyznania a presvedčenia.
Vytvorenie splnomocnenca je záväzkom vlády vyplývajúcim z jej programového vyhlásenia a aktivity sa majú sústreďovať na zahraničie, keďže celosvetovo žiaľ kresťania patria stále k najviac prenasledovaným komunitám pre svoju vieru.