Dnes som sa mal v rámci rokovania možnosť stretnúť so zástupcami Benátskej komisie ako poradného orgánu Rady Európy. Jej zástupcovia sa zaujímali o návrh zákona, ktorým sa zavádza disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu voči niektorým právnickým profesiám, osobitne o podriadenie členov Slovenskej advokátskej komory pod priamu pôsobnosť tohto súdu. Stanovisko Benátskej komisie na Slovensko bude v tejto veci známe do mesiaca.

V rámci rokovania som sa dozvedel, že slovenský ústavnoprávny výbor je v Európe jedinečný v tom, že žiadny iný výbor nemá tak širokú agendu.
Je za nami množstvo práce, ktoré vidia aj odborníci zo zahraničia a veľmi sa tomu teším. Aj keď množstvo práce ide neraz na úkor rodiny a voľného času, ale vždy pre Slovensko a jeho občanov a našu budúcnosť.