Generálny prokurátor Maroš Žilinka a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na mimoriadnom Ústavnoprávneho výboru  NR SR v piatok 10.septebra. Rokovanie bude verejné a prístupné aj online už od 10:15 hod.

Vzhľadom na závažné a celospoločensky diskutované rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR, osobitne pokiaľ ide o využívanie právomoci generálneho prokurátora podľa § 363 Trestného poriadku, ako aj z dôvodu, aby sme si vyjasnili problémové veci vo vzťahoch medzi generálnou a špeciálnou prokuratúrou, som po porade s podpredsedom výboru A. Baránikom pozval na schôdzu Ústavnoprávneho výboru NR SR predstaviteľov oboch inštitúcií.

Aj keď charakterom bude mimoriadna, formálne pôjde o riadne zasadnutie výboru, pretože na ňom prerokujeme aj výročné správy Generálnej prokuratúry ÚŠP a Úradu špeciálnej prokuratúry.

Okrem výročných správ sa zameriame na tieto témy: Využitie právomoci generálneho prokurátora v zmysle § 363 Trestného poriadku (napr. zastavovanie trestných stíhaní alebo zrušenie uznesení o vznesení obvinenia), metodiku a kritériá pri vznášaní disciplinárnych obvinení vedúcim prokurátorom, postupy prokuratúry v súvislosti s obvinením policajného prezidenta P. Kovaříka, či postavenie a pokračujúce pôsobenie niektorých aj verejne skompromitovaných prokurátorov na prokuratúre; stanovisko k zamýšľanému zámeru so súdnou mapou; aktuálna situácia na prokuratúre v Slovenskej republike.

Začneme s generálnym prokurátorom o 10:15 hod. a budeme pokračovať špeciálnym prokurátorom o 14:30 hod. Priamy prenos z rokovania výboru bude už vďaka novele rokovacieho poriadku parlamentu z júna tohto roka prístupný aj vám, ak budete mať záujem o túto tému.