• Otázka skrátenia volebného obdobia a zániku mandátu poslanca, ako to navrhoval Taraba, sú dve strany jednej mince.
  • Pokiaľ ide o to, aby ľudia mohli rozhodovať v referende, treba ho urobiť funkčnejším a záväzným.
  • Nechajme ľudí rozhodnúť, či chcú takú novelu ústavy, ktorá by znamenala, že môžu v referende skrátiť volebné obdobie.
  • Následne by sa dalo občanov spýtať, či chcú skracovať toto volebné obdobie parlamentu.