Predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR a poslanec hnutia OĽANO Milan Vetrák dnes na tlačovej besede informoval o zámere jeho legislatívnej iniciatívy, ktorou chce Národnú radu viac otvoriť verejnosti a zefektívniť jej rokovanie.

„Dnes už málokto pochybuje o tom, že na jeseň aj na Slovensku budeme mať ďalšiu vlnu pandémie a musíme sa na ňu zodpovedne pripraviť, a to aj v parlamente. Preto sme v tzv. malej novele rokovacieho poriadku zabezpečili také fungovanie výborov a komisií parlamentu, aby mohli byť uznášaniaschopné aj počas pandémie na jeseň, a celkovo aj počas krízových situácií, ktoré môžu v budúcnosti nastať,“ vyhlásil Milan Vetrák.

V novele rokovacieho poriadku sa predsedovi ÚPV Milanovi Vetrákovi podarilo presadiť zavedenie vysielania priameho prenosu rokovaní výborov pre verejnosť, čím napĺňa sľub hnutia OĽANO o zvýšenej transparentnosti rokovania parlamentných výborov.

Ďalšie zo zavádzaných opatrení súvisia s uznášaniaschopnosťou výborov a komisií. Ide najmä o reakciu na situácie, kdy výbory nemohli pracovať kvôli chýbajúcim poslancom, ktorí boli v karanténe. Zmena teda umožní poslancom zúčastniť sa rokovaní výborov a hlasovať aj na diaľku cez internet. Kvôli minimalizovaniu rizika neuznášaniaschopnosti výborov sa tiež zavádza pravidlo, že overovatelia, bez ktorých výbory nemôžu rokovať, budú mať dvoch náhradníkov.

Ďalšia zmena v rokovacom poriadku sa týka inštitucionalizovania Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru. „Ide o poradný orgán, ktorý sa významným spôsobom aj doteraz pričinil o to, že stanoviská výboru napr. v otázke ústavnosti referendovej otázky ale aj návrhov zákonov, boli výborom akceptované a boli prenesené aj do formy buď stanoviska, alebo pozmeňujúceho návrhu. Takže Komisia pre tvorbu práva sa stáva stálym poradným orgánom Ústavnoprávneho výboru, ktorá bude priamo zakotvená v rokovacom poriadku NR SR,“ vysvetlil Milan Vetrák.

Predseda Ústavnoprávneho výboru sa tiež vyjadril aj k problematike prenosov z rokovaní výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. „Naším zámerom bolo čo najviac posilniť prítomnosť verejnosti na rokovaní výborov. Vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií sme však narazili na zákonné obmedzenia a aj praktické problémy. Ak napríklad výbor vedie konanie voči verejným funkcionárom, počas rokovania sa preberajú aj osobné údaje, týkajúce sa napr. aj ich rodinných príslušníkov. V zmysle osobitných zákonov alebo ústavného zákona ich nie je možné zverejňovať,“ vysvetlil Vetrák. Riešením je možnosť vyhotovovania záznamov, ktoré sa budú čiastočne anonymizovať a následne zverejňovať na webovej stránke NR SR. „Považujem to za otvorenú diskusiu a budem sa snažiť aj v budúcnosti reflektovať na pripomienky tých, ktorí terajšie nastavenie kritizujú, pretože úmyslom nie je veci zatajovať, ale upraviť ich tak, aby to boli v súlade so zákonom,” uzavrel Milan Vetrák.