V živote človeka, ktorý sa venuje tvorbe práva, je príprava, rokovanie a schvaľovanie ústavnej zmeny časové obdobie, ktoré sa mu podarí zažiť dva alebo trikrát za život. V živote vládnej koalície, ktorá má ústavnú väčšinu, je schvaľovanie ústavnej zmeny historická chvíľa, keď Národná rada Slovenskej republika koná nie ako zákonodarný, ale ako ústavodarný orgán. Dôležitosť tejto historickej chvíle je o to väčšia, o čo zásadnejšie zmeny sú predmetom novelizácie Ústavy Slovenskej republiky – základného právneho dokumentu nášho štátu.

Aktuálne stojíme pred výzvou uskutočniť zásadnú reformu justície na Slovensku. Reformu, ktorá povedie k očiste súdnictva najmä prostredníctvom previerok majetku a spoľahlivosti sudcov, k stabilizácii fungovania Ústavného súdu SR aj do budúcnosti, k zriadeniu Najvyššieho správneho súdu SR podobne ako je tomu v iných demokratických štátoch Európy či sveta, ktorý bude vykonávať aj disciplinárnu právomoc voči sudcom, prokurátorom a ďalším právnickým povolaniam. Spolu s novelou Ústavy SR meníme a dopĺňame takmer 30 zákonov z oblasti justície, vďaka čomu sa nám v oblasti spravodlivosti podarí splniť všetky zásadné sľuby, ktoré sme voličom dali v tohtoročných parlamentných voľbách.

V roku 2001 som mal možnosť podieľať sa na ústavných zmenách, ktoré Slovensku zabezpečili vstup do Európskej únie. Takmer po 20 rokoch, kedy tieto zmeny stále platia, mám opäť možnosť sa podieľať na zmenách, ktoré môžu Slovensko posunúť vpred. Vpred k právnemu štátu, k slušnej spoločnosti, k štandardnej demokratickej krajine, ktorá má vďaka týmto ústavným zmenám potenciál stať sa inšpiráciou aj pre ďalšie štáty.

Podieľam sa na týchto zmenách ako zástupca hnutia OĽANO, hnutia, ktoré považuje oblasť spravodlivosti za jednu zo 6 kľúčových oblastí našej spoločnosti. Nepodieľam sa na týchto zmenách sám, ale ako člen poslaneckého klubu hnutia OĽANO, a osobitne v spolupráci s poslankyňou Annou Andrejuvovou a poslancami Radovanom Marcinčinom a Dominikom Drdulom, s ktorými by sme vám radi priblížili zmeny a vylepšenia novely Ústavy SR a zákona o reforme justície, ktoré sme predložili v II. čítaní na rokovaní výborov alebo pléna parlamentu:

  1. pevná veková hranica odchodu do dôchodku sudcov všeobecných súdov, odňatie odchodného sudcom a prokurátorom (vznesenie obvinenia a odsúdenie), zaujatosť ústavných sudcov, ak sa predtým podieľali na schválení predpisu, ktorý je namietaný ako protiústavný
  2. poistka pred zneužitím trestného činu ohýbania práva voči poctivým sudcom, vytvorenie predpokladov pre profesionalizáciu Súdnej rady SR v budúcnosti (nielen predseda a podpredseda, ale aj členovia), zloženie senátov na Ústavnom súde SR (namiesto žrebu zásadná obmena zloženia každé tri roky predsedom súdu)
  3. právomoc prezidenta SR odvolať z funkcie profesorov, ak sa dopustia plagiátu a získajú titul neoprávnene, priebežná obmena ústavných sudcov, individuálny prieskum ústavnosti (len na návrh účastníka konania pri podaní sťažnosti na porušenie základných práv a slobôd a nie z iniciatívy senátu ústavného súdu)
  4. Ústavný súd SR – 3/5 väčšina na voľbu kandidátov na ústavných sudcov, posudzovanie súladu ústavných zákonov s Ústavou SR, posilnenie právomocí Ústavnoprávneho výboru parlamentu (vypočutie, predsedovia súdov, vyjadrenie k pozastaveniu účinnosti)