Je veľmi zvláštne, že napriek tomu, že krízová situácia: mimoriadna situácia a núdzový stav bola vyhlásená už za bývalej vlády Petra Pellegriniho a prvé opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) bolo vydané už 16. marca t.r., opatrenia na zvládnutie pandémie prijaté vládou Igora Matoviča sú okamžite vyhlasované za nezákonné, „nu-lit-né“, za „matelkovčiny“ a pod. Pozrime sa na tie najväčšie výmysly a uveďme ich na pravú mieru.

Hoax: Matovičova vláda prijala zákon o sledovaní ľudí
Na základe podnetu parlamentnej opozície posudzoval a konštatoval Ústavný súd SR, že k plošnému sledovaniu ľudí nedochádza. V praxi bol zákon využitý len raz. Ústavný súd tiež konštatoval, že treba vylepšiť kontrolné mechanizmy nakladania s osobnými údajmi, čo vláda promptne spresnila<https://spravy.pravda.sk/…/552782-ustavny-sud-zastavil…/)> a tak bolo konanie zastavené.

Hoax: Opatrenia ÚVZ SR sú nezákonné, lebo sa nezverejňujú v Zbierke zákonov SR
Takmer 20 ľudí podalo sťažnosti na Ústavný súd SR kvôli nariadenej štátnej karanténe s cieľom dosiahnuť vyhlásenie opatrení ÚVZ SR za nezákonné. Ústavný súd Slovenskej republiky však tieto sťažnosti zamietol s odôvodnením, že opatrenia sú hybridnými správnymi aktmi, ktoré tento súd nepreskúmava<https://www.teraz.sk/…/us-odmietol…/497564-clanok.html>.

Hoax: Zdravotnícky materiál používaný na celoplošné testovanie je závadný
Štátny ústav na kontrolu liečiv, ktorý je jediným príslušníkom orgánom na Slovensku, ktorý sa môže v tejto veci záväzne vyjadriť, jednoznačne potvrdil, že na celoplošné testovanie sa používa registrovaný zdravotnícky materiál<https://www.sukl.sk/…/antigenove-testy-na-plosne…>.
Hoax: Uznesenie vlády a nariadenie vlády o núdzovom stave sú protizákonné
Ústavný súd SR 14. októbra 2020 rozhodol, že uznesenie vlády SR o núdzovom stave je v súlade s Ústavou SR a je zákonné, rovnako aj nariadenie vlády SR je v poriadku. Zároveň potvrdil, že aj uznesením vlády SR, ak ide o núdzový stav možno priamo ukladať povinnosti a obmedzenia obyvateľom Slovenska (napr. zákaz zhromažďovania sa, zákaz vychádzania).
Hoax: Preukazovanie sa negatívnymi certifikátmi je protiústavné
Aj verejná ochrankyňa práv považuje preukazovanie sa certifikátmi za ústavné<https://www.aktuality.sk/…/verejna-ochrankyna-prav…/>. Zamestnávateľom to tiež umožňuje aj zákon o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a prevádzkovateľom rôznych zariadení tiež príslušné zákony, keďže ide o plnenie zákonom ustanovenej povinnosti.
Hoax: Preukazovanie sa negatívnymi certifikátmi je zásahom do ochrany osobných údajov
Uvedené vo svojom predbežnom<https://dataprotection.gov.sk/…/predbezne-stanovisko…> stanovisku skutočne konštatoval Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorého vedenie bolo nominované bývalou vládou a funkčné obdobie mu končí koncom tohto roka. Oproti tomu stojí stanovisko Úradu vlády SR, ktoré tvrdí, že toto stanovisko je nekvalifikované<https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20201031TBB00295>, ale aj § 13 ods. 1 písm. e), ktorý spracúvanie osobných údajov v tejto situácii povoľuje aj bez súhlasu dotknutej osoby (t.j. človeka s negatívnym testom).