Bratislava, 21.10.2020: Hlavnou témou dnešného rokovania parlamentu bola reforma súdnictva. Parlament schválil zákon o zaisťovaní majetku, ktorý výrazným spôsobom pomôže zabrániť prepisu nelegálne nadobudnutého majetku. Nemalo by sa už stať to, čo v minulosti, že zločinci začnú prepisovať, predávať, alebo „zbavovať sa majetku“ skôr, ako im ho štát zhabe (v trestnom a daňovom konaní, či v konaní o preukazovaní pôvodu majetku).

Zároveň sme schválením zákona zaviedli aj dva nové trestné činy: ohýbania práva, ktorým chceme zabrániť svojvoľným rozhodnutiam sudcov, čin klientelizmu, ktorým chceme postihnúť verejných funkcionárov za prijímanie rôznych výhod ci „službičiek“ s cieľom ovplyvniť ich rozhodovanie. Takéto trestné činy poznajú aj v Nemecku či Rakúsku.  Zároveň sme do II. čítania posunuli novelu Ústavy SR, najrozsiahlejšiu od roku 2001, ktorou napĺňame naše predvolebné sľuby v oblasti justície.

Očista súdnictva je jedinou cestou k právnemu štátu, kde sa každý občan dočká zákonného a nestranného rozhodnutia súdu v čo najkratšom čase. Kde človek môže veriť spravodlivosť. K očiste súdnictva a nastoleniu spravodlivosti a právneho štátu na Slovensku napomôže aj priebežná obmena ústavných sudcov, posilnenie Súdnej rady a jej profesionalizácia a kompetencia preverovania spoľahlivosti sudcov, zriadenie Najvyššieho správneho súdu, zrušenie rozhodovacej imunity sudcov a zavedenie vekového cenzu u sudcov a individuálna kontrola ústavnosti. Ďalšie systémové zmeny budú nasledovať v najbližších mesiacoch.