Po niekoľkých mesiacoch, keď bola prokuratúra bez riadneho vedenia, čo sa odrazilo aj na jej výkone, bude mať nový generálny prokurátor Maroš Žilinka príležitosť uskutočniť jej nový reštart. Reštart v podobe očisty a ozdravenia justície, nastolenia novej inštitucionálnej kultúry na prokuratúre a možnosti podieľať sa na systémových zmenách vyjadrených v Programovom vyhlásení vlády 2020-2024, ktoré sa týkajú aj prokuratúry. To znamená aj verejnú kontrolu prokuratúry v dostatočnej miere, aby presvedčila verejnosť o svojom poslaní s cieľom opätovne nadobudnúť stratenú dôveryhodnosť. Hoci je Maroš Žilinka prokurátor, verím, že nepodľahne falošnej kolegialite a ani rôznym pochybným vonkajším vplyvom a bude nestranným nielen pri rozhodovaní, ale bude sa takým verejnosti aj javiť. Marošovi Žilinkovi želám veľa síl a správnych rozhodnutí v novej ére prokuratúry a najmä ÚPRIMNE, ODVÁŽNE a PRE ĽUDÍ.