Oblasť justície je jednou z oblastí, v ktorej sa musia udiať zásadné systémové zmeny a reformy. Na to, aby mohla byť reforma justície úspešná, je potrebné prijať viaceré zásadné opatrenia. Kľúčovú rolu pri reforme justície má generálny prokurátor. 

Je to osoba, ktorú parlament zvolí a prezidentka Slovenskej republiky vymenuje na obdobie 7 rokov, osobu, ktorá je zo svojej funkcie prakticky neodvolateľná a ktorá môže svojím nečestným konaním alebo nekonaním navždy zmariť riadne vyšetrenie zločinov a potrestanie páchateľov vrátane najzávažnejších foriem organizovaného zločinu či korupcie. Zjednodušene možno povedať, že ak by sa tejto vláde a parlamentu v oblasti justície nepodarilo niť iné len vybrať čestného a zodpovedného generálneho prokurátora, stálo za to hnutiu OĽANO a tejto vláde dať v tohtoročných parlamentných voľbách svoju podporu.

Tak, ako je ministerstvo spravodlivosti kľúčové pre reformu justície na vládnej úrovni, na úrovni parlamentu je to práve Ústavnoprávny výbor. Ústavnoprávny výbor má zásadný význam nielen pre zvyšovanie kvality zákonov predložených parlamentu, ale tiež pri výbere najvhodnejšieho kandidáta na generálneho prokurátora, a to vďaka procesu vypočutia. Je to práve hnutie OĽANO, vďaka ktorému sa otvorila možnosť mať na čele prokuratúry aj neprokurátora, podobne ako tomu je aj v iných demokratických štátoch sveta, je to práve táto vláda a parlament, vďaka ktorému bude voľba generálneho prokurátora verejná (bez kupčenia s hlasmi poslancov v tajnom hlasovaní) a je to práve Ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorý je zodpovedný za rozhodujúcu fázu procesu výberu generálneho prokurátora, a to verejné vypočutie vysielané naživo verejnoprávnou televíziou so zapojením sa odborníkov a verejnosti do tohto procesu.

Je to práve hnutie OĽANO, vďaka ktorému sa otvorila možnosť mať na čele prokuratúry aj neprokurátora, podobne ako tomu je aj v iných demokratických štátoch sveta, je to práve táto vláda a parlament, vďaka ktorému bude voľba generálneho prokurátora verejná (bez kupčenia s hlasmi poslancov v tajnom hlasovaní) a je to práve Ústavnoprávny výbor parlamentu, ktorý je zodpovedný za rozhodujúcu fázu procesu výberu generálneho prokurátora, a to verejné vypočutie vysielané naživo verejnoprávnou televíziou so zapojením sa odborníkov a verejnosti do tohto procesu.

Vypočutie, ktoré bude prísne, neraz pre kandidátov nepríjemné, ale výsledkom ktorého bude preverenie odborných i morálnych vlastností kandidátov a vybratie toho najlepšieho. Toho, ktorý bude najbližších 7 rokov spoločne s novým špeciálnym prokurátorom zásadným spôsobom určovať úspešnosť boja proti korupcii a organizovanému zločinu.

Dovoľte mi teraz informovať vás o podaných prihláškach uchádzačov o funkciu generálneho prokurátora:

  1. prof. JUDr. Jozef ČENTÉŠ, PhD.
  2. JUDr. Tomáš  HONZ
  3. JUDr. Ján  HRIVNÁK
  4. JUDr. Juraj  KLIMENT
  5. JUDr. Rastislav REMETA, PhD.
  6. JUDr. Ján ŠANTA, PhD., MBA, LL.M.
  7. Dr. h. c. JUDr. Maroš  ŽILINKA, PhD.