Dôveryhodnosť prokuratúry ako súčasti justície v očiach verejnosti je jedna z najnižších spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Ľudia od nás očakávajú očistu justície a systémové zmeny, ktoré nastolia v tomto štáte zákonnosť, vyšetrenie zločinov korupcie a organizovaného zločinu. Zmeny, ktoré zabezpečia, že sa domôžu spravodlivosti a obnovia dôveryhodnosť prokuratúry. Zmeny chceme dosiahnuť voľbou nového generálneho a špeciálneho prokurátora, transparentnými pravidlami voľby v riadnom výberovom konaní, tzv. grilovaním kandidátov na výbore parlamentu, ale aj otvorením voľby pre neprokurátorov. Vďaka odbornej verejnej diskusii sme dali možnosť vyjadriť sa k návrhu zákona o voľbe generálneho prokurátora všetkým, ktorí o to mali záujem.

Veľké úsilie som venoval zapracovaniu pripomienok od prokurátorov, odbornej verejnosti, vedecko-pedagogických inštitúcií a mimovládnych organizácií. Ako predseda Ústavnoprávneho výboru parlamentu však musím dbať aj na to, aby všetky návrhy právnych noriem rešpektovali požiadavky zákonov a rokovacieho poriadku parlamentu. Nebolo pre mňa ľahké nepodpísať sa pod vypracovaný pozmeňujúci návrh. Nové pravidlá voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora boli však tzv. prílepkom, t. j. obsahovo nesúvisiacej právnej úpravy. Obsahovo sú korektné.

Vnímam aj riziko znefunkčnenia Úradu špeciálnej prokuratúry, ak bude odobratá bezpečnostná previerka špeciálnemu prokurátorovi. Musí nám však záležať nielen na obsahu, ale aj na forme právnej normy a spôsobe jej predloženia a schválenia. Toho sme predsa garantom. Návrh zákona, ktorého som spolupredkladateľ, ako celok aj s vylepšeniami pri schvaľovaní v pléne parlamentu som podporil, pretože je v súlade s programovým vyhlásením vlády a veľmi mi záleží, aby systémové zmeny na očistu prokuratúry boli prijaté čo najskôr.