Z historického hľadiska je reforma justície prelomový okamih. Slovensko má šancu stať sa právnym štátom. Naši občania dostávajú signál, že sa konečne domôžu spravodlivosti. Reforma vychádza z Programového vyhlásenia našej vlády. Podieľal som sa na príprave a preto ju podporujem. Reforma justície zmení najvyšší sudcovský orgán, Súdnu radu otvorí  aj nesudcom. Súdnej rade dostane právomoc robiť previerky sudcov, majetkové, a tiež previerky spoľahlivosti. Reforma zamedzí tomu, aby Ústavný súd mohla ovládnuť jedna politická strana alebo koalícia. Zriaďujeme Najvyšší správny súd, ktorý bude tak trochu strašiakom: ktorí bude rýchlejšie a účinnejšie trestať nehodných sudcov, prokurátorov, advokátov, exekútorov a notárov.

Zavádzame tiež vekový cenzus pre sudcov. Reforma justície, nové pravidlá voľby generálneho prokurátora – to sú všetko systémové zmeny. Navyše ľuďom na Slovensku v rámci boja proti korupcii a organizovanému zločinu sme ich sľúbili. Reforma justície obsahuje aj niektoré kontroverzné veci, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie posúdenie a odbornú verejnú diskusiu. K takým patrí zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie individuálnej kontroly ústavnosti, či miera posilňovania právomoci prezidenta alebo verejného ochrancu práv, a to aj na úkor parlamentu. Bolo by lepšie ich odložiť na neskôr a predložiť ich do parlamentu po vzájomnej zhode v rámci celej vládnej koalície.