Ministerka spravodlivosti predložila do legislatívneho procesu reformu justície.
Z historického hľadiska je to prelomový okamih, keď má Slovensko šancu sa stať právnym štátom a ľudia nádej, že sa konečne domôžu spravodlivosti. Reforma vychádza z Programového vyhlásenia tejto vlády, na ktorom som sa mal možnosť podieľať, a plne ju podporujem.

Najväčší prínos reformy
Reforma umožní zmeniť najvyšší sudcovský orgán – Súdnu radu a otvoriť ju aj nesudcom. Súdnej rade sa priznajú právomoci robiť previerky sudcov, tak majetkové, ako aj previerky spoľahlivosti. Reforma zamedzí tomu, aby Ústavný súd mohla ovládnuť len jedna politická strana alebo koalícia. Zriaďuje sa Najvyšší správny súd, čo umožní rýchlejšie a účinnejšie trestať nehodných sudcov, prokurátorov, advokátov, exekútorov, či notárov. Zavádza sa tiež vekový cenzus pre sudcov, čo napomôže očiste súdnictva. Spolu s novými pravidlami voľby generálneho prokurátora, ktoré som predložil do parlamentu, ide o systémové zmeny, ktoré sme sľúbili ľuďom na Slovensku v rámci boja proti korupcii a organizovanému zločinu.

Riziká v prijatí reformy
Reforma obsahuje aj niektoré kontroverzné veci, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie posúdenie a odbornú verejnú diskusiu. K takým patrí zrušenie rozhodovacej imunity sudcov, zavedenie individuálnej kontroly ústavnosti, či miera posilňovania právomoci prezidenta alebo verejného ochrancu práv, a to aj na úkor parlamentu. Bolo by lepšie ich odložiť na neskôr a predložiť ich do parlamentu po vzájomnej zhode v rámci celej vládnej koalície.