Bratislava, 1. júla 2020: STRETNUTIE S PREDSEDOM NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR JÁNOM ŠIKUTOM BOLO PODNETNÉ. OČISTA SÚDNICTVA MÁ ZELENÚ. Som rád, že sa nám podarilo zladiť pracovný program tak, aby sme sa mohli stretnúť s Jánom Šikutom a prediskutovať zásadné otázky reformy justície, vrátane jej očisty. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia práve vo veciach týkajúcich sa dosiahnutia spravodlivosti, neraz sa sťažujú aj na výkon najvyššieho súdu. Zhodli sme sa, že bude veľmi prospešné zaviesť v našich stretnutiach periodicitu. Dohodli sme si tiež systém vzájomnej komunikácie. Témou prvého rokovania bola očista súdnictva najmä prostredníctvom bezpečnostných previerok a menovaním minulosťou nezaťažených sudcov do ich funkcií.

Rozoberali sme aj dôležitú úlohu výberových komisií na sudcov a disciplinárnych senátov, v ktorých z pohľadu OĽANO nemôže chýbať laický (nesudcovský) prvok. V tejto súvislosti som predsedu NS SR informoval, že po roku a pol, keď parlament nedokázal nominovať v rámci svojej kvóty žiadnych chýbajúcich členov disciplinárnych senátov, sa to konečne môže podariť.

Na najbližšej schôdzi parlamentu budeme schvaľovať 4 sudcov a 3 nesudcov do disciplinárnych senátov, čím napomôžeme ich sfunkčneniu. Dotkli sme sa aj problematiky zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR, s ktorým súvisí viacero nejasností, stanovením primeranej vekovej hranice povinného odchodu sudcov do dôchodku, odobratie benefitov sudcom. Niektoré príplatky možno považovať za nadštandardné. Vyžaduje si to však jasné nastavenie systému, nie je prostredníctvom skráteného legislatívneho konania balíčka zmien súvisiacich s podporou podnikateľom. Zhodli sme sa aj na tom, že otázka zrušenia rozhodovacej imunity sudcov si vyžaduje novelu Ústavy SR. Z pohľadu sudcov ide o citlivú otázku, a preto k nej treba pristupovať s rozvahou a bez emócií odborne preskúmať jej výhody, nevýhody a dopady.