Bratislava, 30. júna 2020: ZLYHANIE SYSTÉMU VZDELÁVANIA. OSOBNÉ A ETICKÉ ZLYHANIE. MORÁLNY PREŠĽAP. VÝZVA NA VYVODENIE OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA PLAGIÁT, HOC BEZ ŽIADOSTI NA ODSTÚPENIE. ZÁKONY MUSIA PLATIŤ PRE KAŽDÉHO. BOJ PROTI KORUPCII A OČISTU JUSTÍCIE TERAZ NEMOŽNO VZDAŤ. NOVÉ ÚLOHY PRE MINISTRA ŠKOLSTVA A MINISTERKU KOLÍKOVÚ. Takto stručne možno zhodnotiť včerajšiu viac ako trojhodinovú diskusiu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom na poslaneckom klube OĽANO, na ktorú bol pozvaný. Mnoho ľudí očakáva nastolenie spravodlivosti. A tá musí platiť pre každého. Rovnako ako aj zákon musí platiť pre každého rovnako. Formálne pravidlá boli dodržané, titul bol z právneho hľadiska získaný lege artis, ale to, že diplomová práca Borisa Kollára je plagiát je viac ako pravdepodobné. Je vecou slušnosti a zrelosti niesť dôsledky za osobné zlyhania, a to aj v rovine etiky a morálky, najmä vtedy, ak je narušená dôveryhodnosť parlamentu. V tejto chvíli je na osobnom rozhodnutí predsedu parlamentu, či sa svojej funkcie vzdá.

Zlyhanie možno vidieť v prístupe školy, školiteľa, opotenta a najmä študenta. Zlyhanie systému vzdelávania a posudzovania prác vysokoškolských titulov musíme zastaviť. Žiadame preto od ministra školstva a ministerky spravodlivosti, aby nám čo najskôr predložili návrhy opatrení, vrátane zákonov, na predchádzanie zlyhaní systému v budúcnosti. Veríme, že budú predložené už na septembrovú schôdzu parlamentu. Vláda síce nezodpovedá za individuálne zlyhania jednotlivcov, ale určite musí niesť zodpovednosť za zlyhanie systému. Netreba tiež zabúdať, že Slovensko čakajú v najbližšom období zásadné reformy v oblasti justície a tie možno dosiahnuť len s pomocou ústavnej väčšiny v parlamente. Verím, že rozhodnutia medzi zlými a horšími možnosťami nebudú na téme dňa našich poslaneckých povinností. Ľudia, naši voliči, sa dožadujú spravodlivosti. Potrebujú zmenu. Zmenu, ktorá spočíva aj v zásadných reformách – vrátane systémových zmien v justícii. Voliči nám dali mandát a my sa im zodpovedáme svojou prácou a svojimi skutkami.