Na dnešnom rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR boli v skrátenom legislatívnom konaní prerokované dva návrhy zákonov. Jedným bola novela zákona o športe v súvislosti s dopadmi koronakrízy na oblasť športu. 

Išlo v ňom najmä o zjednodušenie rokovania kolektívnych orgánov športových organizácií spôsobom hlasovania na diaľku. V súlade s novelou zákona bude možné poskytnúť kompenzáciu formou finančného príspevku tzv. uznaným športom s cieľom znížiť negatívne dopady pandémie pre zákaz organizovaných športových podujatí.

Druhým legislatívnym návrhom bol vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách, ktorý je podmienkou pre využitie finančných prostriedkov Európskej únie vo výške cca 6 mld. eur na zníženie negatívnych dopadov pandémie na Slovensku. Ústavnoprávny výbor NR SR schválil oba vládne návrhy zákonov bez pripomienok.