Ak chceme, aby na Slovensku zvíťazila spravodlivosť, aby sme boli v boji proti korupcii a klientelizmu úspešní, aby zavládol právny štát a boli potrestaní všetci, ktorí sa podieľali na rozkrádaní majetku štátu, vraždách a podobných nezákonnostiach, bez očisty prokuratúry to nepôjde,” povedal Milan Vetrák pri tvorbe novely zákona o prokuratúre. 

Nové pravidlá pomôžu vybrať osobnosť generálnej prokuratúry, ktorá bude morálne i odborne zdatná. Musí to byť človek, ktorý pomôže navrátiť dôveryhodnosť justícii a bude garantovať, že Slovensko sa opäť stane bezpečnou a dobrou krajinou pre život. Preto spoločne s Jurajom Šeligom, Alojzom  Baránikom, Petrou Hajšelovou a Ondrejom Dostálom, poslancami vládnej koalície predkladám novelu zákona o prokuratúre a novelu rokovacieho poriadku parlamentu.

Prvoradým cieľom predloženého zákona je odpolitizovanie funkcie generálneho prokurátora a otvorenie vedenia prokuratúry aj osobám mimo prokurátorského stavu. Po vzore kritérií pre výber ústavných sudcov sa rozširuje okruh subjektov, ktoré budú môcť predkladať návrhy na kandidátov na funkciu generálneho prokurátora. Sprísňuje sa však dĺžka odbornej praxe a kritériá pre bezúhonnosť kandidátov. Ide o systémové zmeny, ktorými sa napĺňa programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ako aj volebný program hnutia OĽANO v oblasti spravodlivosti.

“Ako predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky ma teší, že práve náš výbor bude pri výbere nového generálneho prokurátora zastávať významné miesto. Dôležitú úlohu bude zohrávať nielen pri overovaní, či jednotliví kandidáti na funkciu generálneho prokurátora spĺňajú zákonné podmienky, aby mohli byť zvolení, ale aj v procese ich verejného vypočutia za účasti prezidentky SR, resp. jej zástupcu. Vypočutie sa bude konať transparentným spôsobom. Samozrejmosťou bude verejne dostupný audiovizuálny prenos. Všetky materiály týkajúce sa kandidátov na funkciu generálneho prokurátora budú verejnosti prístupné už 20 dní pred samotným verejným vypočutím, čo vytvára možnosť vzniesť zo strany verejnosti výhrady voči jednotlivým kandidátom.

Od nového šéfa prokuratúry neočakávam, že spustí peklo na Slovensku. Jeho osobná integrita musí byť na takej úrovni, že bude konať riadne, čestne, nezávisle a nestranne, dodáva Milan Vetrák, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR.