Zasadnutia súdnej rady prostredníctvom videokonferencie sú povolené počas mimoriadnej situácie a v čase vyhlásenia núdzového stavu. Rokovania prostredníctvom prenosu obrazu, zvuku a rovnako aj hlasovania Súdnej rady SR online povoľuje nová legislatívna úprava.

Z dôvodu pandémie COVID-19, ktorá ovplyvňuje aj fungovanie Súdnej rady SR bolo potrebné, aby vláda prišla s riešením situácie v podobe novely zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Uzniesol sa na tom Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR, ktorý návrh ministerky spravodlivosV Márie Kolíkovej podporil s tým, že pozmeňujúcim návrhom predsedu výboru Milana Vetráka, podpredsedu výboru Alojza Baránika a ďalších členov výboru podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu a poslanca Ondreja Dostála spresnil, že zasadnutie Súdnej rady SR prostredníctvom videokonferencie bude možné v čase mimoriadnej situácie alebo vyhlásenia núdzového stavu.

Ako uviedol predseda výboru Milan Vetrák: „Nie som zástancom uprednostňovania neosobnej formy rokovania výhradne prostredníctvom online prenosov. Neštandardná situácia si vyžaduje neštandardné riešenia. Rokovania Súdnej rady SR sú však zo zákona verejné a aj preto sme vládny návrh upravili uložením povinnosti sprístupňovať obrazovo- zvukový záznam každému občanovi.” Spravidla budú všetky záznamy zasadnutí rady zverejnené na oficiálnom webovom sídle inštitúcie. V prípadoch technickej nedostupnosV webového sídla, sprístupní Súdna rada záznamy inak.