Bratislavský hrad

Dátum

apr 20 2022
Expired!

Čas

12:30

Konferencia na tému – Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií – aktuálne možnosti, limity a možné riešenia

Ústrednou témou konferencie je „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“.

Po zahájení podujatia zo strany organizátorov tejto konferencie, vedúceho Katedry ústavného práva doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. a predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR JUDr. Milana Vetráka, PhD., so svojimi príspevkami vystúpia viacerí zahraniční a domáci odborníci na danú problematiku. Medzi účastníkmi budú napríklad prof. Douglas McKechnie z United States Air Force Academy, Colorado Springs, USA, JUDr. Róbert Šorl, PhD., sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bude rozbor ústavnej úpravy bezpečnosti štátu v kontexte eventuálneho znemožnenia činnosti štátnych orgánov aj s ohľadom na situácie, ktoré sa nám vo všeobecnosti zdali byť pred rokom 2020 veľmi nepravdepodobné, avšak dnes sú súčasťou nášho každodenného života.

Všetci záujemcovia o vypočutie si príspevkov sú na konferencii srdečne vítaní. Pre účasť je potrebné sa do 19.4.2022 9:00 hod. prihlásiť na e-mailovej adrese: vincent.bujnak@flaw.uniba.sk (prosíme, aby ste do mailu uviedli, či máte záujem sa zúčastniť osobne alebo prostredníctvom systému webex).

PROGRAM:
09.30 Úvodné slovo vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave doc. Mariána Gibu a predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Milana Vetráka, PhD.
09.45 Mgr. Štefan Holý, Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, Novela ústavného zákona 227/2002 – núdzový stav
10.00 Prof. Ján Svák, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Legitimita pre určovanie vzniku krízovej situácie
10.15 Prof. Douglas McKechnie (v angličtine), United States Air Force Academy, Colorado Springs, USA, The Unhealthy Necessity of Constitutional Court Independence
10.30 Prof. Basile Ridard (v angličtine), Université de Poitiers, Francúzsko, The impact of the health crisis on the functioning of Parliaments in Europe
10.45 Diskusia
11.00 Coffee break
11.15 JUDr. Róbert Šorl, PhD., Ústavný súd, Tvorba práva na Slovensku počas pandémie
11.30 JUDr. Petra Príbelská, PhD., Najvyšší správny súd, Zamyslenie nad zmenou právomocí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej, republiky nielen počas krízového stavu
11.45 Prof. Karel Klíma, Metropolitní univerzita Praha, Evropská unie, její instituce, a jejich činnost ke zvládání krizových stavů, smluvně nastavená, očekávaná i překvapivá, a až neočekávaná
12.00 Prof. Gabriela Dobrovičová, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kto má robiť podstatné rozhodnutia v korona – kríze?
12.15 Diskusia
12.30 Obed
13.30 Doc. Marián Giba, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavné a systémové paradoxy núdzového stavu na Slovensku
13.45 Doc. Marek Káčer, Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Ústavnosť predlžovania núdzového stavu v pandemickom roku 2020
14.00 Doc. Boris Balog, Paneurópska vysoká škola Bratislava, Koordinácia ústavných orgánov počas krízových situácií
14.15 Doc. Kamil Baraník, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Ústavodarný proces v krízových situáciách
14.30 Diskusia
14.45 Doc. Marek Domin, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Zodpovednostné vzťahy medzi exekutívou a legislatívou v čase krízových situácií
15.00 Doc. Jozef Valuch, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Narušenie chodu nielen ústavných orgánov štátu kybernetickými operáciami z pohľadu medzinárodného práva
15.15 JUDr. Stanislav Gaňa, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Výkon verejnej moci prostriedkami diaľkovej komunikácie počas pandémie
15.30 Mgr. Vincent Bujňák, PhD., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Zákon o rokovacom poriadku Parlamentnej rady
15.45 Diskusia
16.00 Coffee break
16.15 Mgr. Daniel Takács, Doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky počas trvania krízovej situácie
16.30 Mgr. František Pažitný, Doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavnoprávna zodpovednosť ústavných orgánov v čase vojny a vojnového stavu
16.45 Mgr. Samuel Cibik, Doktorand, Ústav štátu a práva SAV/Právnická fakulta Univerzity, Komenského v Bratislave, Rozpočtová zodpovednosť ústavných orgánov v krízových situáciách
17.00 Mgr. Mária Bezáková, Doktorand, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Vplyv krízových situácii na vývoj princípov demokratického a právneho štátu
17.15 Diskusia
17.30 Zhodnotenie a záverečné slovo doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD.

Go to Top