Európska únia musí byť bezpečným, prosperujúcim projektom, založeným na jednoznačných,
jasných pravidlách a úcte k národnej suverenite členských štátov. Voči Bruselu treba mať
vyváženú pozíciu. Oceňujeme ekonomické, bezpečnostné, sociálne výhody vyplývajúce
z členstva, ale sme zároveň kritickí, keď sa únia snaží presadzovať národnoštátne záujmy,
ktoré sú pre Slovensko nevýhodné či dokonca škodlivé. Európska únia musí byť miestom pre
lepší život. Únia musí dávať priestor pre kvalitné vzdelanie na prestížnych školách,
cestovanie, uplatnenie sa v zamestnaní, obchodovaní, investovaní, ale aj v rozvoji služieb,
zvyšovaní životnej úrovne, či v práve na spravodlivosť a v rozvoji našich obcí, miest a krajov.

S akým cieľom kandidujete do Európskeho parlamentu a akej oblasti sa chcete
venovať?

Moje skúsenosti z praxe na Slovensku, ale aj v európskych inštitúciách by som rád zúročil na
pozícii europoslanca v prospech profesionality a ráznosti pri obhajobe národnoštátnych
záujmov Slovenska. V Európskom parlamente budem presadzovať záujmy ľudí,
spoluobčanov, nie oligarchov a lobistických skupín. Rád by som bol nápomocný, aby bola
Európska únia silným hráčom v celosvetovom meradle, aby sa jej ekonomicky darilo, čo
prispeje aj k vyššej životnej úrovni ľudí na Slovensku. Slováci si zaslúžia zdravé potraviny,
vlastnú pôdu, kvalitnejšie vzdelanie, lepšie platené zamestnanie, zdravšie životné prostredie,
spravodlivé zaobchádzanie a právny štát, viac eurofondov bez korupcie, rozkrádania a
daňových podvodov, regulácie a byrokracie, bez dezinformácií a extrémizmu, ako aj
motivačné opatrenia, aby mladí ľudia neodchádzali natrvalo mimo hraníc svojej vlasti, či
Európy – to sú moje europoslanecké priority.

Aký je Váš doterajší najväčší pracovný úspech?
Ako člen vyjednávacieho tímu som pomohol doviesť Slovensko do Európskej únie. Ako
spravodajca Európskej centrálnej banky na Slovensko som zásadne napomohol zavedeniu
eura na Slovensku. Za úspech považujem aj prácu v špičkových právnych servisoch
európskych inštitúcií a vykonávanie funkcie predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej
rady SR, či predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Stručný životopis:
Mám 49 rokov, som právnik, rodený Bratislavčan. Blízko mám však aj k iným častiam
Slovenska, z ktorých pochádza moja rodina a manželka. Viac ako štyri roky som pôsobil
v špičkových právnych servisoch európskych inštitúcií. V štátnej správe som si prešiel
všetkými manažérskymi pozíciami od vedúceho oddelenia až po predsedu štátneho úradu. Od
roku 2014 som aj úspešným bratislavským komunálnym poslancom. V roku 2020 som bol
zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pôsobil som ako predseda
Ústavnoprávneho výboru NR SR. V rozmedzí rokov 2020-2023 som bo hodnotený ako
najaktívnejší poslanec parlamentu. Pre mňa je najdôležitejšia pomoc ľuďom, boj proti
korupcii v rozsahu legislatívy a reformy justície, ako aj zahraničnej politike so zameraním na
Európsku úniu a na slovenské zahraničie.