Vyhrá mafia alebo ľudia? Ty rozhodneš!
To nie je len známy slogan z našej volebnej kampane, ale aj názov nášho volebného programu.
Pretože v najbližších parlamentných voľbách pôjde o všetko. Pôjde o demokraciu, právny štát, pôjde o to, či sa vrátime do čias „našich ľudí“ Fica, Pellegriniho a Danka, alebo či budeme pokračovať vo vytváraní lepšej budúcnosti Slovenska na ceste, ktorú sme po voľbách v roku 2020 začali.
Stojíme na križovatke vo vývoji nášho štátu a tomu zodpovedá aj náš volebný program. Nielen mimoriadne opatrenia, akými je napr. odmena 500 eur za účasť vo voľbách, ale aj 100 protikorupčných opatrení a viac ako 1 000 opatrení z rôznych oblastí verejného života. Či už ide o rodiny, deti, mladých, starších, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, či iné zraniteľné skupiny a menšiny. Alebo o podnikateľov, zamestnancov, obyčajných ľudí.
Náš volebný program pozostáva z 31 kapitol a popri štandardných oblastiach ako doprava, sociálna politika, životné prostredie, regionálny rozvoj alebo kultúra obsahuje aj originálne témy, na ktoré sa hnutie OĽANO zameriava od svojho vzniku. K takým patrí ochrana pred hazardom, priama demokracia, Slováci žijúci v zahraničí či boj proti byrokracii.
Chrbtovou kosťou volebného programu je boj proti korupcii, kde sa nezameriavame len na originálne opatrenia, ale prierezovo sumarizujeme aj protikorupčné opatrenia z iných oblastí nášho programu, pretože boj proti korupcii sa týka nás všetkých, týka sa všetkých oblastí života.
Náš volebný program charakterizujú tri základné vlastnosti – úspešnosť, odbornosť a profesionálny prístup.
Pokiaľ ide o úspešnosť, program vychádza z mimoriadne úspešného volebného programu 2020 a čiastočne ide o jeho aktualizáciu. Zatiaľ čo pozornosť médií sa sústredila najmä na splnenie opatrení z ankety „rozhodni.to“ z roku 2020, z ktorej sa nám podarilo splniť 3 opatrenia, my sme poctivo pracovali na plnení ďalších opatrení a podarilo sa nám tak presadiť väčšinu opatrení z programu 2020, čo je viac ako 300 opatrení na pomoc ľuďom a pre lepšie Slovensko. Iste viete, že z 10 najaktívnejších poslancov parlamentu sú 5 práve z OĽANO a práve vďaka poslaneckým návrhom zákonov sme vedeli úspešne presadzovať aj náš volebný program.
Pokiaľ ide o odbornosť, na volebnom programe pracovalo počas 3 mesiacov viac ako 70 odborníkov (expertov) na jednotlivé oblasti, pričom niektorí z nich sú aj teraz medzi nami. Nie všetci sa môžu politicky angažovať, nie všetci chcú byť verejne videní, všetci však pridali ruku k dielu a zásadným spôsobom tak prispeli ku kvalite volebného programu. V tejto súvislosti chcem spomenúť aspoň prof. Dušana Veliča, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, odborníka na vedu a výskum (USA a Nemecko) Andreja Mošaťa, odborníka na migráciu a návratovú politiku Borisa Divínskeho, či v neposlednom rade odborníka na financie Marcela Klimeka z hnutia NOVA, pretože tento program nie je len programom hnutia OĽANO, ale aj programom hnutia NOVA.
Odbornosť programu dokazuje aj to, že opatrenia na riešenie rómskej problematiky, ktoré gestoruje náš europoslanec Peter Pollák si na európskej úrovni osvojila aj Európska ľudová strana a dnes tak nie sú už len riešeniami pre Slovensko, ale riešeniami pre celú Európu.
Pokiaľ ide o profesionálny prístup, vážim si, že aj mnohé známe tváre, ktoré sa už ďalej nechcú politicky angažovať, mal záujem prispieť k tvorbe tohto programu, pretože im na dobrom výsledku OĽANO vo voľbách záleží. K takým patrí napr. Lucia Drábiková, ktorá gestorovala kapitolu Sociálna politika, Peter Kremský, ktorý sa výrazne podieľal na kapitole Energetika, či Anka Verešová, ktorá zásadne prispela k tvorbe kapitoly Rodinná politika, ale nakoniec aj Ján Mičovský, ktorý s nami spolupracoval na tvorbe kapitoly Boj proti korupcii. Aj ich profesionálny prístup napomohol k tomu, že dnes môžeme predstaviť kvalitný volebný program pre ľudí a Slovensko.
Na záver by som rád vyzval všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí, pretože ešte viac ako 60% z vás nevolilo. V prvom rade, poďte voliť. Bolo to hnutie OĽANO, ktoré presadilo, že sa vracajú Ficom odobraté štátne občianstva. Jediný sme presadzovali elektronické voľby zo zahraničia a rozšírenie voľby poštou aj na prezidentské voľby a eurovoľby, a to aj v podobe legislatívy v parlamente.
Naše hnutie presadilo elektronizáciu volebných procesov zo zahraničia, zníženie poplatkov za nadobudnutie občianstva a programové vyhlásenie vlády bolo de facto 1:1 opísané z volebného programu OĽANO. Máme priamo na kandidátke zástupcov spomedzi Vás, osobitne Ivetu Galbavú, ktorá sa koordinačne podieľala na tvorbe tohto programu, ale ruku k dielu priložil aj Lukáš Reich z organizácie Srdcom doma, ktorá väčšinu z vás vyburcovala, aby ste sa na voľby zaregistrovali.
Verte tým, ktorí pre vás už reálne niečo aj spravili, nielen tým, ktorí len sľubujú.