To je názov volebného programu hnutia OĽANO A PRIATELIA 2023. Nový program vychádza z toho predchádzajúceho z roku 2020, pretože ako sa hovorí – „víťazné mužstvo sa nemá meniť“. Je zároveň jeho rozsiahlou aktualizáciou, keďže sa nám počas volebného obdobia 2020-2023 podarilo z volebného programu 2020 splniť viac ako 300 opatrení, ktoré sme ľuďom sľúbili. Pribudli však aj nové opatrenia reagujúce na aktuálne výzvy doby. Slovensko zároveň stojí na križovatke dejín a jeho
občania sa budú 30. septembra rozhodovať medzi návratom mafie a oligarchov na jednej strane a zachovaním demokracie a právneho štátu vrátane odkazu  zavraždených Jána a Martiny na strane druhej, čo nový volebný program zodpovedajúcim spôsobom zohľadňuje.

Program má 5 kľúčových priorít, ktorými sú Boj proti korupcii, Spravodlivosť pre každého, Podpora rodín a mladých, Kvalitné školstvo, výskum a inovácie a Fungujúce zdravotníctvo pre ľudí. Napriek uvedeným prioritám však v programe nezabúdame ani na seniorov, zdravotne ťažko postihnutých, či iné zraniteľné skupiny, ani na národnostné menšiny a osobitne na našich rómskych spoluobčanov.

Súčasťou sú aj témy, ktoré hnutie OĽANO A PRIATELIA presadzuje dlhodobo ako napr. ochrana pred hazardom, priama demokracia alebo boj s byrokraciou.
V programe navrhujeme konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť našu politiku, štát, život a prácu. Ponúkame víziu dobre spravovanej krajiny s výkonnou ekonomikou, ktorá nezadlžuje budúce generácie, kde sa nezabúda na tradície a hodnoty, kde iný názor nerobí z ľudí nepriateľov, ale partnerov. Program je rozdelený do 4 základných častí, ktoré obsahujú 100 protikorupčných opatrení a viac ako 1 000 opatrení na zlepšenie života ľudí na Slovensku aj v slovenskom zahraničí.
Na tvorbe programu sa počas vyše troch mesiacov podieľalo viac ako 70 expertov zo Slovenska aj zo zahraničia. V porovnaní s inými politickými stranami a hnutiami patri k najviac prepracovaným a odborne podloženým, pričom sme zapojili aj mnohé známe tváre OĽANO, ktoré sa priamo politike venovať už nechcú, ale pomôcť Slovensku sú vždy pripravení. K takým patria aj Marcel Klimek, Anka Verešová, Lucia Drábiková, Ján Mičovský alebo Peter Kremský, ako aj nedávno zosnulý profesor
Dušan Velič.