Koalícia OĽANO a priatelia, KÚ, Za ľudí k téme kultúra
Za posledné tri roky sa prijali dokumenty ako Revízia výdavkov na kultúru a Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Keďže boli tvorené v demokratickom duchu, odborne, participatívne a nadstranícky, vnímame ich ako kľúčové pri napĺňaní cieľov kultúrnej politiky.

Naše top opatrenia v oblasti kultúry a médií:

  • Podporíme vstup súkromných investícií do kultúry a na tieto účely po verejnej diskusii predložíme nový zákon o sponzoringu a donorstve v kultúre.
  • Opätovne predložíme novelu zákona o znížení DPH na služby v kultúre.
  • Vytvoríme Fond na záchranu pamiatok a v rámci tohto fondu aj nástroj kompenzácie vzniknutých nákladov. Zároveň budeme dôslednejšie sankcionovať nepoctivých vlastníkov pamiatok.
  • Pripravíme model záchrany a obnovy hradov s nezamestnanými, resp. členmi marginalizovaných komunít.
  • Opätovne predložíme novelu Ústavy Slovenskej republiky, v ktorej bližšie špecifikujeme ústavné garancie slobody prejavu a práva na informácie tak, že zahŕňajú aj základnú hodnotu týchto slobôd, ktorou je mediálna pluralita (vrátane duálneho systému vysielania), garantujeme finančnú nezávislosť Rozhlasu a televízie Slovenska a zakotvíme ochranu novinárskych zdrojov.
  • Navrhneme zavedenie kultúrnych pasov pre mládež, ktoré umožnia zvýhodnený prístup ku kultúrnym podujatiam pre nich určeným (náhrada za kultúrne poukazy).