Ochrana verejného záujmu je kľúčová, ak chceme zabrániť korupcii a klientelizmu u politikov a šetriť verejné peniaze. Ako predseda komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu som aj vo volebnom období 2018-2022 presadzoval princíp „Padni, komu padni“ a na môj návrh mestské zastupiteľstvo schválilo aj zverejňovanie majetkových priznaní poslancov. Podieľal som sa tiež na vypracovaní Protikorupčných štandardov mesta Bratislavy.

Falošná kolegialita pred zákonom

Keď som v minulom volebnom období (2014-2018) navrhol pokutovať bývalého šéfa poslaneckého klubu strany SMER-SD v mestskom zastupiteľstve za porušenie ústavného zákona napriek tomu, že príslušná komisia sa to snažila zamiesť pod koberec, čelil som neúspešnému odvolaniu z funkcie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu, lebo som si „veľa dovolil“. Nepochopenie u viacerých poslancov vzbudzovali aj moje návrhy pokutovať ich za to, že oneskorene podávali svoje majetkové priznania, hoci im to ústavný zákon jednoznačne ukladá. Nakoniec som ich v priebehu štyroch rokov mnohých presvedčil, že zákon platí pre každého a pokuty musia platiť aj poslanci alebo primátor, či starosta, stále je však pomerne veľa poslancov, ktorí uprednostňujú falošnú kolegialitu pred zákonom alebo si myslia, že sú nedotknuteľní.

Zverejňovanie majetkových priznaní a ich prísna kontrola

V roku 2019 sa mi na mestskom zastupiteľstve podarilo presadiť dobrovoľné zverejňovanie majetkových priznaní, a to aj o údaje nad rámec tých, ktoré sa zverejňujú na základe žiadosti o poskytnutie informácií. O pol roka neskôr však bola parlamentom prijatá novela ústavného zákona, ktorý zaviedol povinné zverejňovania majetkových priznaní, a to aj pre primátorov, starostov a komunálnych poslancov. Preto som sa počas volebného obdobia 2018-2022 sústredil na prísnu kontrolu majetkových priznaní a ich zverejnenie v profile každého mestského poslanca, čo je od roku 2022 konečne realitou.

Protikorupčné štandardy

Bratislava v roku 2012 schválila protikorupčné minimum, t. j. súbor pravidiel, ktoré sú povinnou jazdou pre verejných funkcionárov, ale aj úradníkov. V roku 2021 bolo však protikorupčné minimum nahradené 91 pravidlami o transparentnosti a otvorenosti samosprávy, nakladaním s verejným majetkom, pravidlami pre prideľovanie bytov, dotácií a zákaziek, pravidlami zákazu konfliktu záujmov a ďalšími s názvom Protikorupčné štandardy, na ktorých som sa podieľal.

Ak sa opätovne stanem poslancom, urobím všetko preto, aby som dohliadol na plnenie protikorupčných štandardov a aby sa majetkové priznania prísne kontrolovali.