Ekologický prístup má niekoľko rovín. Od lásky k životnému prostrediu cez zdravý životný štýl až po úsporu energií. Keď sa hlavné mesto koncom minulého roka rozhodlo pre výmenu verejného osvetlenia, využil som príležitosť a za peniaze z mojej poslaneckej priority sa z nového ekologické osvetlenia budú môcť ako prví tešiť obyvatelia Lachovej, Haanovej a Ambroseho ulice v Petržalke.
Pamätám si, keď v Petržalke fungovalo ešte staré verejné osvetlenie s umelohmotnými svietidlami, ktoré slúžilo najmä na to, aby človek po tme na ulici niečo videl. To bolo neskôr nahradené osvetlením v tvare sklenených gulí, ktoré svietia na všetky strany, nie raz aj do okien spální a mnoho Petržalčanov sa sťažovalo, že pri ňom nemôžu spať. Takéto osvetlenie nie je ani ekologické, pretože využíva klasické žiarovky a nie energeticky úsporné formy osvetlenia.
 
Nové verejné osvetlenie v celej Bratislave
Problém s verejným obstarávaním na nového dodávateľa verejného osvetlenia sa hlavné mesto rozhodlo vyriešiť zriadením vlastného podniku, ktorý by mal počas najbližších rokov v duchu prístupu priaznivého k životnému prostrediu postupne vymeniť celé verejné osvetlenie v Bratislave. Keďže ide o finančne náročnú záležitosť, mesto ponechalo na jednotlivé mestské časti, aby si zvolili spôsob, akým tento cieľ dosiahnuť. Zatiaľ čo napríklad Dúbravka sa rozhodla vymeniť všetky svietidlá v celej mestskej časti za energeticky úspornejšie, Petržalka zvolila prístup výmeny osvetlenia na verejných priestranstvách, námestiach, či parkoch vrátane noviniek, akými sú napr. osvetlenie Chorvátskeho ramena.
Nové eko-svietidlá aj pre Petržalčanov 
Keďže Petržalka sa rozhodla modernizovať verejné priestranstvá, výmena osvetlenia v rámci vnútroblokov a pri bytových domoch zostala na poslancoch. Ako prví sa tak budú môcť tešiť novým svietidlám obyvatelia na Lachovej, Haanovej a Ambroseho, na čo boli použité peniaze vo výške 25 000 eur z mojej priority mestského poslanca za Petržalku. Nové svietidlá sú ekologické, energeticky omnoho úspornejšie a tvarované tak, aby nesvietili do neba ani do okien okolitých bytových domov. Ak sa opätovne stanem poslancom, budem v tejto aktivite pokračovať a doplním ju aj o ďalšie činnosti v prospech ľudí, ktoré sú priaznivé životnému prostrediu.