Vďaka mojej spolupráci s občianskym združením Sportinstitute takmer 400 detí základnej školy na Turnianskej absolvovalo počas školského roka 2021/2002 začiatočný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Cieľom bolo priviesť deti k športu a rodičov oslobodiť od vysokých finančných nákladov. Je to zatiaľ jedinečný projekt tohto typu
nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. 
Projekt plávania v rámci výučby
Projekt plávania na školách sa uskutočňuje zvyčajne v rámci hodín telesnej výchovy, alebo po vyučovaní. Nie je to však klasický krátkodobý týždenný kurz, ale minimálne celosemetrový. Beží v striktnom mode metodiky a pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru. Náš ambasádorský projekt podporuje aj splnomocnenec vlády pre šport Karol Kučera.
Deti dostávajú počas základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku šancu trénovať s certifikovanými skúsenými trénermi. Pomôcky a prenájom bazéna majú zadarmo. Projekt plávania na ZŠ Turnianska je projektom spolupráce poslanca, neziskovej organizácie a školy.
Plavecký výcvik na najväčšej základnej škole v mestskej časti Bratislava – Petržalka na Turnianskej ulici využilo v školskom roku 2021/2022 až 20 tried, 125 prváčikov a 250 druhákov až štvrtákov. V podstate trénovali celý polrok nielen talentované deti, ale všetky bez rozdielu predchádzajúcich zručností a príležitostí v minulosti. Cieľom nie je vychovávať elitných plavcov, ale dať deťom príležitosť získať lásku k športu a vode, byť s ňou kamarát a napriek tomu mnohé deti prekvapili svojou húževnatosťou, odhodlanosťou a usilovnosťou, ale aj výkonmi. Verte mi, keď vidíte takéto výsledky práce, tešíte sa a ste patrične hrdý.
Budú plávať aj ďalšie školy?
Moj ambasádorský projekt plávania na školách budem podporovať. V súčasnosti najmä pomocou postupnej rekonštrukcie všetkých štyroch školských bazénov v Petržalke. Dnes sú funkčné len dva z nich. Na tohtoročnom júnovom zastupiteľstve som preto spoločne s petržalskými poslancami Miroslavom Behúlom a Lýdiou Ovečkovou navrhol, aby sme vyčlenili z rozpočtu 100 000 eur na vylepšenie infraštruktúry bazénov a ďalších takmer 500 000 eur na spracovanie projektovej dokumentácie na postupnú rekonštrukciu zvyšných troch bazénov na základných školách v Petržalke.
Ak sa opätovne stanem petržalským a mestským poslancom za Petržalku, budem sa snažiť o rozvoj tohto pekného projektu aj na ďalších základných školách v Petržalke.