Ako najlepšie využiť schátrané budovy bývalých materských škôl na území Petržalky? Pre budovy na Hrobákovej 3, Polereckého 1 a Hrobákovej 42 a 44 sa riešenie už našlo. Vďaka mojej iniciatíve a dohode medzi starostom Petržalky a vedením Ministerstva vnútra SR, ktorému všetky tri budovy patria.
Dohoda medzi ministerstvom a mestskou časťou je postavená na zámene uvedených budov, ktoré slúžia v súčasnosti ministerstvu ako archívy alebo sklad a poskytnutím (apartmánových) bytov zo strany Petržalky ministerstvu pre ubytovanie príslušníkov Polície SR v Bratislave. Zatiaľ, čo sa bývalej vlády sa ministerstvo tvárilo, že všetky tri budovy nevyhnutne potrebuje pre svoju činnosť, po nástupe novej vlády v roku 2020 a mojom zvolení za poslanca parlamentu sa situácia zmenila a pravda o prebytočnosti týchto schátraných budov vyšla najavo.

Budova na Hrobákovej 3 by sa tak v blízkej budúcnosti mohla premeniť na škôlku, keďže jej druhú polovicu na Hrobákovej 5 mesto zverilo ešte v roku 2020 výlučne na účely škôlky Petržalke. Starosta Petržalky však nechcel rekonštruovať budovu bez toho, aby patrila mestskej časti celá, takže tým odpadne aj táto posledná prekážka na ceste za zvýšením kapacity škôlok v Petržalke. Budova na Polereckého 1 by bola vhodná pre petržalskú knižnicu, ktorá v tejto časti Petržalky nemá pobočku, dokonca aj ako sídlo knižnice alebo ako kombináciu sídla a prvej skutočne komunitnej knižnice v Petržalke. Alternatívne možno budovu využiť aj ako sociálne zariadenie pre seniorov, keďže hneď oproti je Dom III. veku. Budova na Hrobákovej 42 a 44 je v tichom prostredí stvorená ako miesto pre odpočinok seniorov, či ako stacionár alebo ešte lepšie ako zariadenie opatrovateľskej služby. Situáciu trochu skomplikovala zámena pozemku pod budovou medzi hlavným mestom a Ministerstvom vnútra SR na konci minulého roka, čo výrazne predraží zámery Petržalky s touto budovou.
Ak sa opätovne stanem poslancom, urobím všetko preto, aby sme uvedené budovy zrekonštruovali a pretvorili v prospech detí, seniorov a návštevníkov knižnice.