Pešia turistika je v Petržalke stále veľkou neznámou. Spolok aktivistov, ktorej som súčasťou, má ambície o zmenu. Prvý petržalský náučný chodník bude prístupný do konca roka. Témou aktivizmu sa stala aj obnova horárne v Starom háji, a to hneď po jej zapísaní medzi významné lesnícke miesta Slovenska.

Petržalské náučné chodníky
Petržalské mýto. Vojna a mier v Petržalke. Na petržalskom grunte. Dunaj a Petržalka je 6 zastavení prvého petržalského náučného chodníka, z ktorých sú zrealizované tri, zvyšné tri by mali uzrieť svetlo sveta do konca tohto roka. Na každom zo zastavení
sa nachádza informačná tabuľa, ktorá podrobne návštevníka informuje o danom mieste, jeho histórii a súčasnom charaktere. Postupne by sa tak aj v Petržalke mohla rozvinúť sieť náučných chodníkov s cieľom podpory pešej turistiky a aktívneho prežívania voľného času. Náučné chodníky sú alternatívou pre cyklistov. Spájajú zdravý životný štýl so spoznávaním svojho mesta a jeho histórie.

Tvorbu a povoľovacie procesy týkajúce sa petržalských náučných chodníkov koordinuje Jozef Schwarz z miestneho odboru Matice slovenskej v Petržalke. Pomáha nám aj petržalský poslanec Pavel Šesták, tajomník miestneho odboru Matice slovenskej Peter Schvantner a bývalý minister pôdohospodárstva a lesník Ján

Pešia turistika je v Petržalke stále veľkou neznámou. Spolok aktivistov, ktorej som súčasťou, má ambície o zmenu. Prvý petržalský náučný chodník bude prístupný do konca roka. Témou aktivizmu sa stala aj obnova horárne v Starom háji, a to hneď po jej zapísaní medzi významné lesnícke miesta Slovenska.

Petržalské náučné chodníky
Petržalské mýto. Vojna a mier v Petržalke. Na petržalskom grunte. Dunaj a Petržalka je 6 zastavení prvého petržalského náučného chodníka, z ktorých sú realizované tri, zvyšné tri by mali uzrieť svetlo sveta do konca tohto roka. Na každom zo zastavení sa nachádza informačná tabuľa, ktorá podrobne návštevníka informuje o danom mieste, jeho histórii a súčasnom charaktere. Postupne by sa tak aj v Petržalke mohla rozvinúť sieť náučných chodníkov s cieľom podpory pešej turistiky a aktívneho prežívania voľného času. Náučné chodníky sú alternatívou pre cyklistov. Spájajú zdravý životný štýl so spoznávaním svojho mesta a jeho histórie.

Tvorbu a povoľovacie procesy týkajúce sa petržalských náučných chodníkov koordinuje Jozef Schwarz z miestneho odboru Matice slovenskej v Petržalke. Pomáha nám tiež petržalský poslanec Pavel Šesták, tajomník miestneho odboru Matice slovenskej Peter Schvantner a bývalý minister pôdohospodárstva a lesník Ján Mičovský. Obsah informačných tabúľ konzultujeme s historikmi a ďalšími odborníkmi na danú problematiku.

Obnova horárne v Starom háji
Lužné lesy v Petržalke boli v minulosti súčasťou panstva rodu Pállfyovcov, ktorý ich využíval nielen ako poľovné revíry. Súčasťou panstva boli aj horárne (hájovne). Dve z nich, horáreň Gejzu Dražďáka na Starhradskej ulici a Kokešovu horáreň v Starom háji boli štátnym podnikom Lesy, š.p. v októbri 2020 na podnet vyššie zmienenej partie aktivistov, vyhlásené za významné lesnícke miesta. Pri tejto príležitosti boli na oboch miestach osadené informačné tabule s podrobnými informáciami o daných objektoch. Ďalšia horáreň na Pečni už zanikla a posledná z nich je v Rakúsku vo Wolfstahle.

Pri príležitosti vyhlásenia horárne v Starom háji sa na môj podnet dohodla aj ďalšia spolupráca medzi primátorom hlavného mesta, starostom Petržalky a generálnym riaditeľom štátneho podniku Lesy s cieľom rekonštrukcie tejto horárne na lesnícke múzeum vrátane obnovenia jej areálu (napr. zriadenie lesného ihriska) tak, aby sa stala zaujímavým miestom nielen pre Petržalčanov, ale aj pre návštevníkov Bratislavy.

Ak sa opätovne stanem poslancom, urobím všetko preto, aby sa pokračovalo v aktivitách tvorby petržalských náučných chodníkov a aby sa obnovila horáreň v Starom háji spolu s jej priľahlým areálom.