Primeraná cena za teplo, prípustnosť lokálnych zdrojov tepla, ale aj lepšia efektívnosť centralizovaného zásobovania teplom sú priority, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo ešte v roku 2020 na najbližších 5 rokov pre Bratislavu. Na môj návrh má mesto vypracovať materiál o primeranej cene za teplo pre Bratislavčanov. V parlamente som presadil zákon, ktorý ukončil teplárenské nevoľníctvo na Slovensku.

Koniec teplárenského nevoľníctva

Prísľuby sa majú plniť. Jeden z mojich splnených je zákon, ktorý umožní ľahšie odpojenie od centralizovaného zásobovania teplom (CZT), a to vtedy, ak je nový zdroj tepla technologicky lepší a ekologickejší. ČO som sľúbil, som splnil už v roku 2021, keď bol v parlamente prijatý zákon, ktorý ukončil teplárenské nevoľníctvo na Slovensku. Pre Petržalku to znamenalo odpojenie niekoľko bytových domov, ktoré o to dlhodobo žiadali. V parlamente som tiež presadil zákaz reťazenia cien. Bola to nekalá praktika, ktorá zvyšovala ceny za teplo. Teší ma, že aktuálne je trendom využívanie modernejších spôsobov využívania tepla.

Pracovná skupina pre energetiku

Od roku 2019 funguje ako poradný orgán starostu a petržalského zastupiteľstva pracovná skupina pre tepelnú energetiku, ktorej členmi sú okrem mňa aj ďalší petržalskí poslanci (B. Kleinert, P. Šesták, J. Karman) a viacerí odborníci na oblasť energetiky (I. Krechňák, Ľ. Plšek, P. Marič, M. Verčimák). Pracovná skupina sa zaoberá najmä posudzovaním investícií do teplárenskej infraštruktúry, ktoré navrhuje starostovi Petržalky dodávateľ tepla a tiež revíziou zmluvy s aktuálnym dodávateľom tepla. Špecifickou otázkou, ktorú pracovná skupina posudzuje, je vytvorenie vlastného podniku pre dodávku tepla, resp. vytvorenie spoločného podniku s terajším dodávateľom tepla s cieľom zníženia ceny za teplo.

Primerané ceny za teplo

V januári 2020 som na mestskom zastupiteľstve presadil uznesenie, ktorým sme zaviazali vedenie mesta vypracovať v spolupráci s mestskými časťami materiál, ako dosiahnuť primeranú cenu tepla pre ľudí. Pôvodný termín nebol dodržaný, bol stanovený nový na marec 2023. Aj preto nie som spokojný s tým, že jediným riešením by malo byť len odvedenie zvyškového tepla zo spaľovne do systému CZT, čo je navyše technicky ťažko použiteľné pre Petržalku. V čase energetickej krízy je to výzva. Celá Európa sa zamýšľa nad zastropovaním cien potrubného plynu. Petržalka by sa v nadväznosti na to mala zamyslieť nad možnosťou zastropovania ceny plynu pre Petržalčanov, a to aj na úkor nižšej sumy za prenájom teplárenskej infraštruktúry od dodávateľa tepla. Rovnako aj nad investíciami do modernizácie tejto infraštruktúry z eurofondov, čo predpokladá najskôr vykonania energetického auditu. Na môj návrh v júni tohto roku starosta Petržalky aj vyčlenil v rozpočte príslušnú sumu na takýto audit.

Ak sa opätovne stanem mestským poslancom na Petržalku, urobím všetko preto, aby mali Petržalčania primerané ceny za teplo pre svoje domácnosti.