Dotačný systém na opravu majetkovo vysporiadaných terás sa už na hlavnom meste aj s mojou pomocou rozbehol. Ročne sa tak poskytne na ich opravu 200 000 eur. Na tohtoročnom septembrovom petržalskom zastupiteľstve bol schválený môj návrh, aby si aj Petržalka vytvorila rovnaký dotačný systém v sume najmenej 100 000 eur ročne.

Pochôdzne terasy pri panelákoch nám padajú na hlavu. A to doslova. Žiaľ, už bol zaznamenaný aj smrteľný úraz na Námestí hraničiarov, nedávno zase poškodila spadnutá terasa viacero áut parkujúcich pod ňou na Holíčskej ulici. Riešiť sa dajú v zásade len
majetkovo vysporiadané terasy, hoci viac ich je tých majetkovo nevysporiadaných.

Mestský dotačný systém a zmena zákona v parlamente
Terasám sa ako mestský poslanec za Petržalku venujem už od roku 2015 a prvé dva roky som zo strany bývalého vedenia mesta počúval len to, ako sa to nedá. Keď som nakoniec v roku 2017 predložil na mestské zastupiteľstvo vlastný poslanecký návrh dotačného systému, ktorý aj bol schválený, averzia bývalého primátora bola taká veľká, že ho nepodpísal a keď sme
jeho veto na zastupiteľstve prelomili, dal to ešte posúdiť prokuratúre. Samozrejme, neuspel, ale dosiahol to, že dotácie sa na opravu terás neposkytovali v roku 2018 a ani v roku 2019,
keď to posudzovala prokuratúra. S novým vedením som však nesedel so založenými rukami a v priebehu roka 2019 sme spoločne spracovali všetky interné dokumenty (výzvy, hodnotiace
kritériá, zmluvy a pod.), ktoré bolo treba na rozbehnutie dotačného systému.

Nanešťastie, v roku 2020 prišla pandémia a terajšie vedenie mesta sa rozhodlo šetriť aj na terasách, takže v tom roku sa v rozpočte na ich opravu nevyčlenili žiadne peniaze. Dotačný systém sa naplno rozbehol až v roku 2021, a to v sume 200 000 eur ročne. Ako predseda dotačnej komisie sa snažím o to, aby boli využité všetky peniaze a čo najefektívnejšie, problémom však je zlá legislatíva, ktorá núti príjemcov dotácií vyčerpať ich v tom istom roku,
v ktorom sú im pridelené, čo pri stavebnej činnosti je niekedy objektívne nemožné splniť.

Preto som minulý mesiac ako poslanec parlamentu navrhol zmeniť zákon, ktorý by umožnil čerpať takéto typy dotácií až do konca ďalšieho roka, v ktorom boli poskytnuté. Zákon je už v II. čítaní a mal by byť schválený s účinnosťou od 1. 12. 2022. Súbežne som na tohtoročnom septembrovom mestskom zastupiteľstve presadil novelizáciu dotačného systému tak, aby išiel v duchu už schvaľovaného zákona v parlamente a tak tí, ktorým boli udelené dotácie tento rok, už budú môcť využiť predĺženie ich čerpania a vyúčtovania do konca roka 2023.

Petržalský dotačný systém
Zákon umožňuje vynakladať verejné zdroje len na majetkovo vysporiadané terasy a len v prípade, ak má mesto alebo Petržalka zastupiteľstvom schválený dotačný systém. Žiaľ, terajšiemu vedeniu Petržalky sa takýto systém za 4 roky pripraviť nepodarilo a tak som na petržalskom zastupiteľstve aspoň presadil, že sme starostu a miestny úrad zaviazali, aby ho vypracovali a predložili na schválenie zastupiteľstvu do konca tohto roka s tým, že od
budúceho roka by sa mohli poskytovať dotácie na opravu terás najmenej vo výške 100 000 eur ročne.

Ak sa opätovne stanem mestským aj petržalským poslancom, budem sa naďalej venovať poskytovaniu dotácií na opravu terás a dohliadnem na to, aby sa takýto systém zaviedol aj v Petržalke.