Štúdia rekonštrukcie kaplnky a vytvorenia Sanktuária bola na môj podnet schválená mestským zastupiteľstvom v decembri 2021. Vlastnícke vzťahy sú vysporiadané. Projekt rekonštrukcie vypracovaný, odobrený záväzným stanoviskom mesta a stavebným úradom v Petržalke. Z mojej poslaneckej priority bolo vyčlenených 40 000 eur z rozpočtu mesta na rekonštrukciu, ktorú budeme realizovať už počas jesene. 

Kaplnka sv. Kríža je pamätihodnosťou mesta Bratislavy a jeden z najznámejších objektov kultúrnej a duchovnej hodnoty v Petržalke. Nachádza na spojovacej cestičke medzi Starým hájom a Ovsišťom, v lesíku na severnom okraji dostihovej dráhy. Živelná pohroma – povodeň v roku 1809 spôsobila v Petržalke veľké škody. Pri odpratávaní množstva predmetov, ktoré povodeň priplavila, našli obyvatelia v Starom háji drevený kríž, ku ktorému sa nehlásil žiadny majiteľ. Preto sa obyvatelia Petržalky rozhodli nechať kríž obnoviť, slávnostne ho vysvätiť a vztýčiť na mieste, kde bol objavený. Keď po čase pôvodný drevený kríž spráchnivel, na jeho mieste vybudovali v roku 1869 kamenný kríž. Pri ňom sa nachádzala jednoduchá drevená zvonica. Asi v roku 1909 Edmund Zandt postavil murovanú kaplnku v novogotickom
štýle so zvonicou. Na kríži je nápis s textom: Na pamiatku roka 1809 od občanov Bratislavy, 1869. Nový kríž vysvätil farár Kremlicska.
Vlastnícke vzťahy
Keď som sa o rekonštrukciu kaplnky začal v roku 2017 intenzívne zaujímať, odhalil som „čiernu stavbu“ bez vlastníka. Údržbu a poriadok zabezpečovali po mnohé roky obetaví petržalskí seniori s denného centra na Haanovej (osobitne pani Solárová). Bez vlastníka však nemôžu byť z verejných zdrojov poskytnuté peniaze na rekonštrukciu a tak sa začal 4 roky trvajúci proces dokladovania vlastníckych vzťahov, ktorý bol ukončený na jeseň 2021. Vlastníctvo bolo aj so súhlasom bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského priznané farnosti Povýšenia sv. Kríža na Daliborom námestí (farár Milan Bubák). Keďže sa od 1. 1. 2022 vytvorila nová farnosť na Mamateyovej (saleziáni), do ktorej kaplnka územne patrí, v budúcnosti sa počíta s tým, že by aj vlastníctvo ku kaplnke prešlo na túto farnosť.
Rekonštrukcia kaplnky a Sanktuárium
Architektom rekonštrukcie kaplnky je Ing. arch. Klement Trizuljak. Spracoval tiež projekt úpravy bezprostredného okolia kaplnky, aby okrem doterajších návštevníkov pritiahla pozornosť obyvateľov zo širšieho okolia vrátane zahraničných turistov.

Pomoc prisľúbila aj bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB). Úpravu čaká aj zeleň, lavičky, informačné tabule, stojany pre cyklistov. Plán je vytvoriť Sanktuárium sv. Kríža, teda priestor, kde bude možné slúžiť sv. omše. Vytvorí sa aj krížová cesta ako nová pamätihodnosť Petržalky, ale aj miesto pre duchovnú obrodu. Z mojej poslaneckej priority vyčlenilo mesto v máji 2022 sumu vo výške 40 000 eur na rekonštrukciu kaplnky, pomocnú ruku podali aj moji petržalskí poslaneckí kolegovia Jozef Vydra, Gabriela Fulová a Branislav Kleinert.

Ak sa opätovne stanem poslancom za Petržalku, dohliadnem na dokončenie rekonštrukcie kaplnky sv. Kríža a vytvorenie Sanktuária vrátane vyčlenenia ďalších financií na tieto účely.