Keď som v roku 2014 vyzbieral na uliciach v mestskej časti Bratislava – Petržalka podpisy pod kandidatúru na komunálneho poslanca, hovoril som si, že by bolo pekné, keby som získal najviac hlasov aspoň na mojej ulici, kde bývam od útleho detstva. Podarilo sa vďaka ľuďom, ktorí mi verili, a ešte aj čosi navyše, stal som sa petržalským poslancom a na prekvapenie mnohých aj bratislavským poslancom za Petržalku – v tom čase na to stačilo cca 5 000 hlasov.

Ako komunálnemu poslancovi, ktorý bol v opozícii voči vtedajšiemu starostovi Petržalky aj primátorovi Bratislavy, som sa ľuďom snažil pomôcť aspoň menšími projektmi (opravené chodníky, nové smetné koše, lavičky, hracie prvky na ihriskách a pod.), ale aj v teréne, keď bolo treba zabojovať, aby sa zastavila nezmyselná výstavba bytových domov v stabilizovaných zónach. Aktívny som bol aj legislatívne, podarilo sa mi presadiť dotačný systém na rekonštrukciu pochôdznych terás, ktorý platí dodnes, zrušenie teplárenského nevoľníctva, či zavedenie kontrolných mechanizmov v oblasti médií, tzv. mediálnych rád.

Odmenou mi bolo opätovné zvolenie za petržalského i bratislavského poslanca, tentokrát už s cca 9 000 hlasmi v roku 2018, v Petržalke dokonca v starostovom víťaznom teame. Mal som možnosť si komunálnu politiku vyskúšať aj na opačnej strane barikády a pustiť sa do odvážnejších a väčších projektov v prospech ľudí a lepšieho života v Petržalke.

Odpočet za roky 2018 – 2022 by bol rozsiahlejší a ešte bude priestor ho predstaviť podrobnejšie, medzi najväčšie projekty patrí obnova kaplnky sv. Kríža v Starom háji, rekonštrukcia celého traktu základnej školy na Pankúchovej, ihrisko na Haanovej, obnova interiéru a školského dvora v škôlke na Haanovej, nové úspornejšie svietidlá na uliciach, či podpora bratislavského cestovného ruchu a pešej turistiky.

Stal som sa ambasádorom projektu plávania detí na základných školách v Petržalke.

Boj proti nezmyselnej zástavbe v stabilizovaných zónach, za primerané ceny za teplo, či dodržiavanie pravidiel pri ochrane verejného záujmu vrátane podieľaní sa na aktualizácii protikorupčného minima Bratislavy sú aj naďalej mojou prioritou. Zo svojich poslaneckých odmien tiež podporujem charitu, cirkev a aktivity mimovládnych organizácií.

S blížiacimi komunálnymi voľbami (29. 10. 2022) nastal čas rekapitulovať. Opäť sa budem uchádzať o vašu dôveru.

V Petržalke a za Petržalku aj na meste a na župe. Komunálna politika sa zvyčajne robí popri zamestnaní a dá sa prirodzene skĺbiť s prácou, v mojom prípade s prácou poslanca slovenského parlamentu.

Moju prácu poznáte. Viete, že vždy stojím pevne na strane ľudí.