Poslanec NR SR Milan Vetrák v marci 2022 inicioval spoluprácu občianskeho združenia Sportinstitute a najväčšej základnej školy v Petržalke – Základnej školy na Turnianskej ulici. Takmer štyristo detí do konca školského roka 2021/2022 absolvovalo začiatočný a zdokonaľovací plavecký výcvik.

„Spoločne sa nám podarilo vytvoriť jedinečný koncept plaveckých výcvikov na základných a materských školách v rámci hodín telesnej výchovy, ktorý beží pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru,“ informoval M. Vetrák. Deti mali počas základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku k dispozícii certifikovaných a skúsených plaveckých trénerov, pomôcky a prenájom bazéna zadarmo.

Cieľom projektu bolo podľa iniciátora priviesť deti k športu a rodičov oslobodiť od veľkých finančných nákladov na športové aktivity. Projekt na ZŠ Turnianska bol prvým projektom v rámci Bratislavy ako hlavného mesta. Sportinstitute zabezpečil plavecký výcvik etablovaný v školskom rozvrhu pre 375 žiakov na I. stupni.

Základná škola prispela v tomto projekte svojim bazénovým priestorom. Sportinstitute zabezpečil nákup plaveckých pomôcok v podobe plutiev, piškót, dosiek a plaveckých slizov. Naviac zorganizoval certifikovaných trénerov v období od 7.3. – 22.6.

„Projekt na Turnianskej – najväčšej základnej škole v Petržalke – som si ako ambasádor vzal pod patronát osobne. Som rád, že na preteky , ktoré symbolicky uzatvorili náš projekt prišli deti povzbudiť aj moji kolegovia Mária Šofranko a Karol Kučera,“ dodal Vetrák.

„Profesionálni akreditovaní tréneri viedli deti ako fungovať v bazéne, precvičili si cvičenia aj na suchu a dokonca stihli skočiť do vody. Na záver bola odmena formou skokov do vody. Vďaka za pochopenie a logistiku patrí riaditeľke Základnej školy Zlate Halahijovej.

Vďaka spoločnému úsiliu dostali deti a ich rodičia novú športovú aktivitu bezplatne,“ uzavrel poslanec.

Deti mali počas základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku k dispozícii certifikovaných a skúsených plaveckých trénerov, pomôcky a prenájom bazéna zadarmo. Do projektu, ktorý bežal pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru, bolo zapojených desať profesionálnych akreditovaných trénerov.

Cieľom projektu bolo priviesť deti k športu a rodičov oslobodiť od veľkých finančných nákladov na športové aktivity. Projekt na ZŠ Turnianska je prvým projektom v rámci Bratislavy. Postupovalo sa na základe vypracovanej plaveckej metodiky, ktorú má občianske združenie spracovanú a potvrdenú FTVŠ Univerzity Komenského. Metodika zahŕňala pre jednotlivé ročníky na I. stupni dostatočné spektrum plaveckých zručností, ktoré sa deti postupne naučili zvládať vo vodnom prostredí. Na základe metodiky postupovali tréneri a dbali na správnosť prevedenia jednotlivých plaveckých prvkov aby boli technicky čo najlepšie. Prípravou tréningov a pravidelným opakovaným tréningovým procesom na ZŠ Turnianska sme maximalizovali progres v plávaní. Do tréningového procesu bolo zapojených 250 žiakov 2. – 4. ročníka. Deti mali počas vyučovacieho procesu hodiny plávania pravidelne každý týždeň jednu hodinu. Počas druhého polroka sa zapojili aj 1. ročníky v počte žiakov 125, ktorí absolvovali 3 plavecké turnusy, kde jednotlivé plavecké triedy v rámci týždňa absolvovali 2 plavecké hodiny. Do programu boli zapojení žiaci I. stupňa 5 tried štvrtého ročníka, 5 tried tretieho ročníka, 4 triedy druhého ročníka a 6 tried prvého ročníka.

Projekt na Turnianskej – najväčšej základnej škole v Petržalke, ktorý prebiehal od 7. marca 2022 až do 24.6.2022 si ako ambasádor vzal pod patronát poslanec miestneho a mestského zastupiteľstva Milan Vetrák. Spolu sa plávalo 13 týždňov, 182 hodín. Každá trieda absolvovala v rámci týždňa 1 plaveckú hodinu. 4, 3, 2 absolvovali 13 plaveckých hodín.

Profesionálni akreditovaní tréneri viedli deti ako fungovať v bazéne, precvičili si cvičenia aj na suchu a dokonca stihli skočiť do vody. Staršie ročníky si upevnili techniku kraul a znak a postupne sa učili prsia a motýľové cvičenia. U prvákov sme pri konci plaveckých výcvikov badali najlepší progres nakoľko niektorí z nich už dokázali preplávať cca 1% – 15 metrov kraulom. Väčšina zvládla preplávať túto vzdialenosť s plaveckou pomôckou – doskou. U detí sa kládol dôraz na techniku prevedenia jednotlivých plaveckých spôsobov a upevnenie plaveckých zručností. U prvákov sa kládol dôraz na odstránenie strachu formou zábavy (lovenie krúžkov, skákanie do vody a následná orientácia vo vode a pod.)