Zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov by ani nemalo byť predmetom diskusie. Predmetom diskusie musí byť forma a miera úpravy – ideme riešiť iba vedomú nedbanlivosť, ako to navrhol Jozef Pročko, alebo ideme riešiť aj hrubú nedbanlivosť, čo znamená aj isté závažné formy nevedomej nedbanlivosti? Ideme riešiť aj antikorupčnú žalobu alebo len hmotnú zodpovednosť? A ideme riešiť len hmotnú zodpovednosť politikov alebo aj úradníkov, ktorí im pripravujú podklady pre ich rozhodnutie?

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/Qvw8YomoW90″ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe>

<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/DCISX8hlnYU“ title=“YouTube video player“ frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture“ allowfullscreen></iframe>