To, čo Smer a Hlas sľubovali a zostalo len na billboardoch a nikdy žiadnemu dôchodcovi nevyplatili, naša vláda plní. A dokonca v predstihu, lebo včera sme v parlamente schválili, že 13. dôchodky sa nebudú vyplácať až na konci roka, ale už teraz v lete.
Len na pripomenutie, čo doteraz naša vláda spravila v prospech seniorov (zásadnejšie veci), resp. čo má v pláne v blízkej budúcnosti (body 5 a 6):
  1. odškodnili sme zákonom 140 000 dôchodcov (žien s deťmi), ročníky 1957 až 1965, ktorých bývalé vlády Smerohlasu poškodili a ukrátili ich na dôchodkoch
  2. zrušili sme doplatky za lieky aj pre dôchodcov
  3. vyplatili sme očkovaciu prémiu vo výške 240 miliónov eur všetkým seniorom, ktorí sa dali zaočkovať
  4. cena za elektrinu bude najbližšie 3 roky rovnaká
  5. seniori, ktorým nevznikol nárok na dôchodok a majú viac ako 62 rokov, by mali dostať jednorazový príspevok 100 eur (toto ešte nie je schválené v parlamente)
  6. dôchodky by mali od roku 2023 zohľadňovať aj nárast inflácie (toto ešte nie je schválené v parlamente)