Prvý týždeň tréningov jedinečného konceptu plaveckých výcvikov na základných a materských školách v rámci hodín telesnej výchovy, ktorý beží pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru a schválenou metodikou Fakulty telesnej výchovy a športu, je za nami. Deti na ZŠ Turnianska v bratislavskej Petržalke trénovali kraulové nohy na suchu, aj vo vode. Postupne sa niektoré zbavili strachu z vody, ukázali si hviezdičku na chrbte a na bruchu, skákali a lovili rôzne predmety.
Zdatnejšie deti už dokázali plávať desať metrové úseky nohami v kombinácii s pomôckami. Po zaslúženom oddychu sa tešíme na nové výzvy v budúcom týždni.
Ďakujem tiež za pochopenie riaditeľky školy Zlatke Halahijovej, vďaka spoločnému úsiliu dostanú deti a ich rodičia novú športovú aktivitu bezplatne. Základná škola prispela v tomto projekte svojim bazenovým priestorom. SportInstitute zabezpečil nákup plaveckých pomôcok v podobe plutiev, piškót, dosiek a plaveckých slizov, zorganizoval certifikovaných trénerov. Vďaka, že môžem pomáhať petržalským deťom ako ambasádor projektu.