Na mestskom zastupiteľstve hlávného mesta sme 24. februára vyjadrili solidaritu s Ukrajinou a jej ľuďmi, pričom Bratislava na tieto účely vyčlenila zatiaľ 100 000 eur zo svojho rozpočtu.
Tiež sme odpustili navýšenie nájmu o infláciu tým, ktori majú nájomné zmluvy na nebytové priestory.
Zároveň som zabránil svojim návrhom tomu, aby pozemok na Haanovej / Pankuchovej bol opat predmetom špekulácií, či sa na ňom majú stavať nájomné alebo iné byty, hoci sme jasne na základe petície viac ako 4 000 Petrzalčanov v roku 2017 prijali uznesenie, že pozemok vo vnútrobloku zóny bude zastabilizovaný.
Podarilo sa nám dosiahnuť aj zverenie pozemkov mestskej časti Petržalka na účely rekonštrukcie trhoviska na Mlynarovičovej ulici, Nobelovom námestí a súvisiacej cyklotrasy, ako aj na účely vybudovania chodníka medzi Brančskou a Pajštúnskou.