Posledné dni sa niesli aj v znamení oslavy manželstva, lásky a zaľúbených.
Už v nedeľu to bol sviatok určený manželom, ktorý má pôvod v meste Baton Rouge, Louisiana v roku 1981. Je pripomienkou krásy, vernosti, obetí a radosti v manželskom živote. Manžel a manželka sú symbolicky videní ako dve sviečky, ktoré dávajú životu svetlo a sú inšpiráciou aj pre ostatných.
Včera to bol sviatok sv. Valentína. Sviatok svätého Valentína sa začal v katolíckej cirkvi oficiálne sláviť už v roku 496. Vo svojej podstate nahradil pohanské sviatky, keď Rimania oslavovali známu rímsku vlčicu, ktorá vychovala zakladateľov mesta Romula a Rema. Ženy a dievčatá boli pri tejto príležitosti obdarovávané kvetmi, podobne ako dnes.
Spolu s manželkou a našim synčekom sme si tieto dva sviatky pripomenuli aj tento rok. Aj keď a povedzme si úprimne, šťastné manželstvo si pripomína sv. Valentína každý deň, nielen na jeho sviatok. A také je vďaka Bohu aj to moje. A kvety k nemu patria. Patria zaslúžene mojej manželke Janke, ktorá je zároveň aj skvelou maminou.