Orgány činné v trestnom konaní zasiahli. Tešíme sa? Možno skôr by sme očakávali iné dôvody. Možno budeme mať opäť martýra?
Peter Kremský, môj poslanecký kolega hovorí, že vraj v Bratislave zadržali nejakého mafiánskeho šéfa. Pýta sa koho?
Sme oprávnene rozhorčení? Možno…
Zákon platí pre všetkých. Demokracia však nie je o svojvôli. Pokiaľ viem, právne rady mu ponúkol aj Juraj Šeliga, ale vraj trčí v zápche. Kto ju mohol spôsobiť?