Ako člen bratislavskej aj petržalskej kultúrnej komisie zastupiteľstva sa podieľam na viacerých kultúrnych, resp. kultúrno-informačných projektoch. Petržalské náučné chodníky sú jedným z nich.
Tento týždeň sa prvý z nich začal úspešne realizovať. Ide o náučný chodník, ktorý by mal spájať záujmové body na petržalskej strane dunajského nábrežia. Informačné tabule na tomto náučnom chodníku by sa mali týkať Mýtneho domčeka, Pamätníka mierových zmlúv (I. sv. vojna), budovy Propeleru, Pomník arménskej genocídy, Mosta SNP (Nového mosta) a budovy Aušpicu.
Prvým záujmovým bodom v poradí je Mýtny domček na petržalskej strane Starého mosta. Najväčšiu zásluhu na jeho vytvorení majú dvaja páni – Jozef Schwarz ako šéf miestneho odboru Matice slovenskej a Pavel Šesták, môj poslanecký kolega z Petržalky, ktorého možno poznáte z viacerých projektov občianskeho aktivizmu, ktoré sa týkajli napr. Pamätníka železnej opony v Devíne, obnovy hrobov vojakov z I. sv. vojny, či rôznym zeleným projektom. Nemalou mierou pomáha projektu okrem mňa aj bývalý minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (aktuálne poslanec parlamentu).
Budúci rok pokračujeme v ďalších záujmových bodoch tohto chodníka, na viacerých momentálne ukončujeme prípravné práce.