Poslanie slúžiť ľuďom prostredníctvom mandátu poslanca hlavného mesta a Petržalky je pre mňa každodennou realitou už druhé volebné obdobie. Od jari 2020 sa usilujem komunálne aktivity integrovať s aktivitami poslanca parlamentu. Paragrafy sa prepletajú s filantropiou v mnohých témach aj na mnohých rokovaniach. Adresátmi mojich aktivít nie sú výlučne iba Petržalčania.

V prospech detí a mládeže

Detské ihriská na Haanovej a Mamateyovej na môj podnet majú svoj termín rekonštrukcie už v roku 2022. Ihrisko na Mlynarovičovej nebude po mojej intervencii zrušené. Pravidelne a systematicky podporujem projekty Saleziánov na Mamateyovej. Pre deti prvého stupňa štartujeme nekomerčný projekt plávania na školách. Moje pôsobenie v parlamente prinieslo aj adresnú pomoc. Už v októbri 2021 dostanú rodičia prváčikov príspevok vo výške 100 eur na dieťa. Môžu sa kreovať mládežnícke parlamenty. Pripravujeme rekonštrukciu škôlky na Hrobákovej a riešime havarijnú situáciu na ZŠ Pankúchova dotáciou vo výške 200 000 eur.

V prospech seniorov

Budova bývalej škôlky na Hrobákovej sa zmení na domov seniorov alebo opatrovateľské centrom. Ďalšie plochy na voľnočasové aktivity seniorov budú kreované na Haanovej po schválení zmeny územného plánu mesta.

V prospech kultúry

Budova na Polereckého sa stane pobočkou miestnej knižnice. Mojím ťažiskovým projektom je rekonštrukcia kaplnky a úpravy priestranstva v Starom háji. Hájovňa v starohájskom lesíku sa zmení na lesnícke múzeum, ale spolupracujem tiež na vytváraní poznávacích chodníkov v Petržalke. Pokračujem na realizácii múzea a pamätníka slovenského vysťahovalectva. 

V prospech verejných priestorov

Dotačný systém na rekonštrukciu terás pri bytových domoch sa spustil, a to vo výške 200 000 eur ročne. Veľké úsilie venujem aj revitalizácii vnútrobloku na Šustekovej ulici, ako aj regulácii výstavby, aby sa v lokalitách Sosnova a Šustekova nestavalo vôbec alebo len v obmedzenej miere (podobný prípad je výstavba na lúke na Gwerkovej).

V prospech primeranej ceny za energie

Dohoda o využívaní zvyškového tepla pri spaľovaní odpadu na vykurovanie v domácnostiach je konečne realitou. V parlamente sa mi podarilo presadiť, aby sa nereťazili ceny účtované ľuďom za teplo a aby si ľudia mohli postaviť vlastné domové kotolne a ušetriť tak na cene za teplo.