Ďakujem za príjemné stretnutie s riaditeľkou Základnej školy na Turnianskej ulici Zlatou Halahijovou.

Verím, že už túto jeseň spoločne so Sportinstitutom spustíme na jednej z najväčších základných škôl v Petržalke projekt plný nových zážitkov, skvelých trénerov v metodicky pripravených tréningových plánoch pre viac ako 250 detí prvého stupňa.

Cieľom nášho projektu je rozvinúť vzťah detí k športu, vštepiť im základný plavecký výcvik a pozdvihnúť ich plaveckú gramotnosť.