Do parlamentu bol predložený disciplinárny poriadok, na základe ktorého by bolo možné postihovať nepoctivých a neporiadnych sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov. Ide o vážny, ale zároveň potrebný zásah do profesijnej samosprávy, ktorému sa zatiaľ vyhli advokáti a správcovia konkurznej podstaty, ako aj iné neprávnické profesie (napr. lekári, zdravotné sestry, zubári, veterinári, architekti, geodeti a ďalší). Je však potrebné si všímať relevantné výhrady medzinárodných inštitúcií, ktoré nás upozorňujú na to, že návrh, ktorý bol ministerkou spravodlivosti predložený do parlamentu, je v niektorých aspektoch neprimerane prísny. Benátska komisia sa kvôli tomu chce stretnúť s členmi Ústavnoprávneho výboru NR SR už tento štvrtok.

Preto som sa stretol s prezidentom Notárskej komory SR JUDr. Miroslavom Gregorom a prezidentom Slovenskej komory exekútorov JUDr. Ing. Miroslavom Pallerom a ďalšími zástupcami vedenia oboch komôr, aby sme spoločne hľadali riešenie zostávajúcich vážnych výhrad voči navrhnutému zákonu. Na rokovaní sa nám podarilo dosiahnuť kompromis, o ktorom by som spoločne s poslancom parlamentu Dominikom Drdulom, ktorý sa stretnutia tiež zúčastnil, rokoval v najbližšom čase s ministerkou spravodlivosti SR.