V odborných kruhoch sa o ňom hovorilo už dlho. Po vzore Českej republiky. Niektorí ho volajú aj malý Ústavný súd. Som rád, že sa nám ho podarilo presadiť a že od včera už funguje. Ako súčasť reformy justície tejto vlády. Ako kľúčová súdna inštancia na obhajobu práv občanov proti verejnej moci. Ako súd, ktorý napomôže očiste súdnictva a prokuratúry prostredníctvom disciplinárnych konaní. Vitaj Najvyšší správny súd!
  • Najvyšší správny súd však bude rozhodovať aj o rozpustení politických strán či o azyloch.
  • Nový súd zároveň čiastočne odbremení od volebnej agendy Ústavný súd, z ktorého naň prejdú sťažnosti.
  • Súd začal rozhodovať so šestnástimi sudcami a 62 zamestnancami od pondelka 2. augusta t.r.

Ako predseda Ústavnoprávneho výboru, budem rád nápomocný materiálnemu, technickému aj finančnému zabezpečeniu.