Bratislava, 28. septembra 2020:Dôveryhodnosť sudcov v očiach verejnosti je jedna z najnižších spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Ľudia od nás očakávajú očistu justície a systémové zmeny, ktoré nastolia v tomto štáte zákonnosť, vyšetrenie zločinov korupcie a organizovaného zločinu. K očiste súdnictva patrí aj vekový cenzus u sudcov, ktorý musí byť automatický, nie ako doteraz. Navyše, cenzus 65 rokov pri sudcoch všeobecných súdov je súčasťou programového vyhlásenia vlády.