Bratislava, 19. septembra 2020: Čaká nás ďalšia voľba, ktorá pomôže k lepšiemu fungovaniu štátnych, verejných a samosprávnych inštitúcií, k ich transparentnosti, efektívnemu fungovaniu a hospodárnosti. Verím, že voľba podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu bude symbolom kontinuity kritického prístupu v kontrolnej činnosti,  nezávislosti, ale aj impulzom pre nové pozitívne zmeny.