Slovensko potrebuje reformu justície. Dnes som bol na rokovaní u predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Pre mňa to bolo prvé pracovné stretnutie s  JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD. prediskutovať zásadné otázky reformy justície, vrátane jej očisty. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia práve vo veciach týkajúcich sa dosiahnutia spravodlivosti. Vyžaduje si to však jasné nastavenie systému, ale aj spoluprácu a komunikáciu na odbornej úrovni.