Bratislava, 9. júla 2020: Tvorba práva nemôže byť výsledkom vplyvu oligarchov alebo rôznych záujmových skupín, ktoré sa neštítia ani korupčného správania. Tvorba práva musí byť výsledkom riadneho legislatívneho procesu, ktorý sa vyznačuje odbornosťou, kvalitou, zákonnosťou, primeraným časom na posúdenie legislatívnych návrhov a jasnými pravidlami. Pravidlami, ktoré jednoznačne stanovia spôsob a formu vykonávania lobingu, registráciu lobistov, podobne ako je tomu v Európskom parlamente.  Nevyhnutnou podmienkou nových pravidiel lobingu, ktoré má ambíciu hnutie OĽANO presadiť, je ich previazanie na ochranu verejného záujmu. Účinný systém môžeme zaviesť jedine vtedy, keď sa vážne porušenie pravidiel o lobingu zo strany verejného funkcionára bude zároveň považovať aj za porušenie pravidiel o ochrane verejného záujmu. Každé porušenie práva musí byť sankcionované. Do úvahy prichádza aj potenciálna strata mandátu. Som presvedčený, že iba jasné a jednoznačné pravidlá a tvrdé sankcie donútia verejných funkcionárov ako aj poslancov parlamentu, aby pravidlá rešpektovali a dodržiavali. Ide predsa o súčasť procesu kvalitnej tvorby práva.