Bratislava, 24. júna 2020: Verejná diskusia splnila moje očakávania. Ďakujem všetkým zúčastneným, špeciálne zástupcom prokuratúry, akademického sektora a mimovládnych organizácií. Ich pripomienky smerujú k vylepšeniu zákona a všetkými sa budeme spoločne s predkladateľmi zaoberať. Verím, že mnohé z nich budú zapracované do pozmeňovacieho návrhu. Žiaľ, nedôvera ľudí v prokuratúru je veľmi vysoká. Našou úlohou je tlmočiť názory verejnosti. Je to naša povinnosť a zmysel práce každého poslanca. Musím žiaľ povedať, že Slovensko je zatiaľ krajinou, ktorá sa nachádza v prechodnom období budovania právneho štátu. Aj Benátska komisia tranzitným štátom odporúča väčšiu otvorenosť prokuratúry. Držme si palce a majme otvorenú myseľ.